Medewerking aan onrechtmatige overboekingen en toe-eigening gelden

TRB-2022-4582-TC
Tuchtcommissie, 27 juli 2022

Verweerder heeft zijn medewerking verleend aan een voormalige collega bij vier onrechtmatige overboekingen vanaf de bankrekening van erfgenamen van een klant van de bank. Hiervoor was geen rechtmatige opdracht dan wel toestemming gegeven. De tuchtcommissie is van oordeel dat verweerder hiermee de gedragsregels fors heeft overtreden. Via de bankrekening van een derde is vervolgens € 13.000,- overgemaakt naar de bankrekening van verweerder. Hiermee heeft verweerder zich geld toegeëigend van de erfgenamen waar hij geen recht op had. Van verweerder mocht worden verwacht dat hij had ingegrepen op het moment hij in de gaten had dat het vermoedelijk onrechtmatige overboekingen betrof. Verweerder heeft blijk ervan gegeven dat hij niet kan worden vertrouwd als hij in de uitoefening van zijn functie de beschikking krijgt over geld van klanten. De tuchtcommissie acht een beroepsverbod voor de duur van 18 maanden passend.

De naam van verweerder is ingesteld opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen dit register inzien.

De uitspraak van de Tuchtcommissie vind je hier.

Ongeoorloofd rekeningkijken

TRB-2022-4591-TC
Tuchtcommissie, 27 juli 2022

Verweerster heeft bij herhaling rekeninggegevens bekeken zonder dat daar een zakelijke aanleiding voor was. Zij heeft in strijd met de binnen de bank geldende regels gehandeld. De tuchtcommissie acht het handelen van verweerster niet integer. De tuchtcommissie is van oordeel dat dit handelen als een ernstige schending van de bankierseed moet worden opgevat, omdat het vertrouwen van de samenleving in de bank fors wordt geschaad.

De tuchtcommissie legt verweerster een beroepsverbod voor de duur van twee maanden op.

De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken hebben inzage in het register.

De uitspraak van de Tuchtcommissie vind je hier.

Ongeoorloofd raadplegen rekeninggegevens klanten

TRB-2022-4652-TC
Tuchtcommissie, 27 juli 2022

Verweerster heeft zonder dat daartoe een zakelijke aanleiding bestond en in strijd met de binnen de bank geldende regels bij herhaling rekeninggegevens van klanten van de bank geraadpleegd. Verweerster heeft hiermee niet integer gehandeld. Bovendien schaadt dit handelen het vertrouwen dat de samenleving in de bank als professionele instelling moet kunnen stellen. Aan verweerster is een beroepsverbod voor de duur van één maand opgelegd.

De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken hebben inzage in dit register.

De uitspraak van de Tuchtcommissie vind je hier.

Op oneigenlijke gronden vergoedingen aan zichzelf uitgekeerd

TRB-2021-4556-TC
Tuchtcommissie, 25 mei 2022

Verweerder heeft de gedragsregels overtreden door geldbedragen over te maken naar zijn eigen bankrekening, zonder dat daartoe een zakelijke aanleiding bestond. Verweerder heeft hierdoor geld van de bank gestolen. Hij heeft zijn bevoegdheden als bankmedewerker misbruikt om zijn eigen financiële problemen op te lossen en zichzelf te verrijken. Dat is niet integer en zowel in strijd met de wet als met de regels die voor het werken bij de bank gelden. Ook schaadt deze handelswijze het vertrouwen dat de samenleving moet kunnen hebben in de bank en haar medewerkers. De tuchtcommissie heeft verweerder een onvoorwaardelijk beroepsverbod voor de duur van twaalf maanden opgelegd.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

Link naar de uitspraak.
Link naar de tussenbeslissing.

Op onterechte gronden bankvergoedingen aan zichzelf uitgekeerd

TRB-2022-4654-TC
Tuchtcommissie, 25 mei 2022

Verweerder heeft de gedragsregels overtreden door geldbedragen over te maken naar zijn eigen bankrekening en daarbij steeds een onjuiste reden voor die overmakingen in de banksystemen te vermelden. Hij heeft zijn bevoegdheden als bankmedewerker misbruikt om zichzelf te verrijken en heeft geprobeerd zijn handelen te verdoezelen. Hij heeft tevens de gedragsregels overtreden door eigenhandig zijn initialen en geboortedatum in de banksystemen aan te passen. Een en ander is niet integer en zowel in strijd met de wet als met de regels die voor het werken bij de bank gelden. Ook schaadt deze handelswijze het vertrouwen dat de samenleving moet kunnen hebben in de bank en haar medewerkers. De tuchtcommissie heeft verweerder een beroepsverbod voor de duur van twaalf maanden opgelegd.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De link naar de uitspraak.

Zonder zakelijke aanleiding vergoedingen uitgekeerd voor persoonlijk gewin

TRB-2022-4645-TC
Tuchtcommissie, 25 mei 2022

Verweerder heeft de gedragsregels overtreden door geldbedragen over te maken naar een bankrekening van een vriend van hem, zonder dat daartoe een zakelijke aanleiding bestond. Door dit handelen heeft hij geld van de bank gestolen. Hij heeft zijn bevoegdheden als bankmedewerker misbruikt om zijn eigen financiële problemen op te lossen en om zichzelf te verrijken. Dergelijk handelen is niet integer en zowel in strijd met de wet als met de regels die voor het werken bij de bank gelden. Verder schaadt deze handelswijze het vertrouwen dat de samenleving moet kunnen hebben in de bank en haar medewerkers. De tuchtcommissie heeft verweerder de maatregel van een beroepsverbod voor de duur van zes maanden opgelegd.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

Link naar de uitspraak.

Vertrouwelijke gegevens buiten bankomgeving en via internet toegankelijk

TRB-2022-4587-TC
Tuchtcommissie, 30 maart 2022

Verweerder heeft data (op punten zeer privacygevoelige gegevens) buiten het netwerk van de bank gebracht door deze data op een USB-stick te zetten. Vervolgens zijn de gegevens van de USB-stick op de privé laptop gezet. Deze laptop heeft een koppeling gemaakt met een server waardoor de data voor de duur van enkele dagen medio 2020, vrijelijk beschikbaar is geweest. Opzet hierbij is niet aannemelijk geworden. Dit maakt de gevolgen echter niet minder ernstig. De gegevens zijn immers zeer fraudegevoelig en zeer nuttig voor kwaadwillenden. Aan verweerder wordt een beroepsverbod voor de duur van drie maanden opgelegd.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

Ongeoorloofd bekijken van rekeninggegevens

TRB-2022-4661-TC
Tuchtcommissie, 30 maart 2022

Verweerster heeft gehandeld in strijd met de binnen de bank geldende regels door gegevens van klanten van de bank te raadplegen, zonder dat daarvoor een zakelijke aanleiding bestond. Dat zij gemachtigd was op de rekeningen van (sommigen van) de klanten, familieleden van haar, maakt dit niet anders. De handelwijze van verweerster is niet integer. Bovendien schaadt dit het vertrouwen dat de samenleving in de bank als professionele instelling moet kunnen stellen. De oplegging van een aanwijzing dat verweerster een periode niet werkzaam mag zijn in de bancaire sector is de enige passende maatregel. Daarbij speelt een rol dat de financiën van klanten veel informatie prijsgeven over hun persoonlijke leven en daarmee uiterst privacygevoelig zijn. Aan verweerster wordt een beroepsverbod voor de duur van twee maanden opgelegd.

De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

Ongeoorloofd bekijken van rekeninggegevens

TRB-2022-4590-TC
Tuchtcommissie, 30 maart 2022

Verweerster heeft gehandeld in strijd met de binnen de bank geldende regels door gegevens van klanten van de bank te raadplegen, zonder dat daarvoor een zakelijke aanleiding bestond. Deze handelwijze van verweerster is niet integer. Bovendien schaadt dit het vertrouwen dat de samenleving in de bank als professionele instelling moet kunnen stellen. De door verweerster aangevoerde persoonlijke omstandigheden die haar gedrag verklaren, doen niet af aan het – direct na afleggen van de bankierseed – voor een lange periode handelen in strijd met de bankierseed. De oplegging van een aanwijzing dat verweerster een periode niet werkzaam mag zijn in de bancaire sector is de enige passende maatregel. Daarbij speelt een rol dat de financiën van klanten veel informatie prijsgeven over hun persoonlijke leven en daarmee uiterst privacygevoelig zijn. Aan verweerster wordt een beroepsverbod van drie maanden opgelegd.

De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

Ongeoorloofd bekijken van rekeninggegevens van klanten van de bank

TRB-2022-4611-TC
Tuchtcommissie, 27 april 2022

Verweerder heeft gehandeld in strijd met de binnen de bank geldende regels door gegevens van klanten van de bank te raadplegen, zonder dat daarvoor een zakelijke aanleiding bestond. Het feit dat verweerder na ontvangst van waarschuwingse-mails op andere wijzen heeft kennisgenomen van rekeninggegevens geeft blijk van een doordachte handelswijze en is zeer kwalijk. Het handelen van verweerder is niet integer en schaadt het vertrouwen dat de samenleving in de bank als professionele instelling moet kunnen stellen. De door verweerder aangevoerde persoonlijke omstandigheden doen niet af aan het feit dat dat handelen in strijd is met de bankierseed. Aan verweerder wordt een beroepsverbod voor de duur van twee maanden opgelegd.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.