Privacy

Privacystatement

Stichting Tuchtrecht Banken gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Deze worden verwerkt en beveiligd, waarbij wij ons strikt houden aan de privacywetgeving.

Wij verwerken persoonsgegevens om uitvoering te geven aan het tuchtrecht voor bankmedewerkers. Dit is een wettelijke taak. Wij verwerken deze gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is en in overeenstemming is met ons privacyreglement. Voorts nemen wij passende beveiligingsmaatregelen bij het bewaren van persoonsgegevens.

Hier vindt u de volledige tekst van ons privacyreglement.

Het privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van gegevens binnen Stichting Tuchtrecht Banken, behalve voor verwerkingen van gegevens in het kader van het Tuchtrechtelijk Register. Hierop is het Protocol Tuchtrechtelijk Register van toepassing.

Als u vragen heeft over ons privacyreglement, kunt u contact met de Functionaris Gegevensbescherming opnemen via privacy@tuchtrechtbanken.nl (t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming) of via ons postadres:

Stichting Tuchtrecht Banken
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 3861
1001 AR Amsterdam.