Melding maken

De wet stelt een aantal voorwaarden aan het tuchtrecht. Wij kunnen daarom niet alle meldingen in behandeling nemen. Om teleurstelling te voorkomen willen we alvast de volgende controlevragen aan je stellen.

1/6

Betreft uw melding een specifiek persoon?

U heeft Nee geantwoord op deze vraag. Uw melding voldoet daarom niet aan de wettelijk gestelde voorwaarden. Stichting Tuchtrecht Banken kan uw melding helaas niet in behandeling nemen.

1/6

U kunt alleen melding maken van een persoon die de Bankierseed overtreden heeft. Het is daarbij van belang dat u op zijn minst de voor- en achternaam van de persoon weet en de instelling waar hij/zij werkt of werkte.

2/6

Betreft uw melding het gedrag van deze persoon?

U heeft Nee geantwoord op deze vraag. Uw melding voldoet daarom niet aan de wettelijk gestelde voorwaarden. Stichting Tuchtrecht Banken kan uw melding helaas niet in behandeling nemen.

2/6

De Bankierseed heeft alleen betrekking op het gedrag van personen. Bent u van mening dat een financiële instelling niet heeft voldaan aan de regels, dan kunt u terecht bij het Kifid op www.kifid.nl

3/6

Vond dit gedrag plaats ná 1 april 2015?

U heeft Nee geantwoord op deze vraag. Uw melding voldoet daarom niet aan de wettelijk gestelde voorwaarden. Stichting Tuchtrecht Banken kan uw melding helaas niet in behandeling nemen.

3/6

De Bankierseed is op 1 april wettelijk ingegaan. Alleen gedragsovertredingen die ná deze datum begaan zijn, kunnen door de Tuchtcommissie in behandeling worden genomen.

4/6

Was de persoon in kwestie op dat moment werkzaam bij een bank met een kantoor in Nederland?

U heeft Nee geantwoord op deze vraag. Uw melding voldoet daarom niet aan de wettelijk gestelde voorwaarden. Stichting Tuchtrecht Banken kan uw melding helaas niet in behandeling nemen.

4/6

De Bankierseed heeft alleen betrekking op personen die in Nederland de eed hebben afgelegd en die werkzaam zijn of waren voor een in Nederland gevestigde instelling.

5/6

Wilt u een schadevergoeding ontvangen?

U heeft Ja geantwoord op deze vraag. Uw melding voldoet daarom niet aan de wettelijk gestelde voorwaarden. Stichting Tuchtrecht Banken kan uw melding helaas niet in behandeling nemen.

5/6

Via Stichting Tuchtrecht Banken kunt u geen aanspraak maken op een schadevergoeding. Voor een eventuele schadevergoeding kunt u zich bijvoorbeeld richten tot de civiele rechter.

6/6

Heeft de persoon over wie u een melding wilt doen, ten minste één van onderstaande gedragsregels van de Bankierseed geschonden?

6/6

Een persoon tegen wie u een melding wilt doen moet minstens één van de gedragsregels van de Bankierseed hebben geschonden. Hier vindt u die gedragsregels.

Maak melding