De Tuchtcommissie Banken

De Tuchtcommissie Banken beoordeelt de klachten die door de Algemeen directeur van Tuchtrecht Banken worden voorgelegd. De tuchtcommissie is onafhankelijk en staat dus los van het aanklagersbureau.

Samenstelling van de Tuchtcommissie Banken

De tuchtcommissie bestaat uit drie of vijf leden waaronder de voorzitter. De leden van de tuchtcommissie zijn (voormalige) rechters, juristen, ervaren deskundigen uit de financiƫle sector en gedragswetenschappers. Benieuwd wie er zitting hebben in de Tuchtcommissie Banken? Kijk dan even op het overzicht.

Hoe de Tuchtcommissie Banken werkt

De tuchtcommissie oordeelt over alle zaken die door de Algemeen directeur worden voorgelegd. Tijdens een zitting hoort de tuchtcommissie de jurist(en), die namens de Algemeen directeur het woord voeren. De jurist geeft op de zitting nog een toelichting waarom de klacht is voorgelegd en motiveert de gevraagde maatregel. Uiteraard krijgt ook de bankmedewerker de gelegenheid zich te verweren. De bankmedewerker kan zich laten bijstaan door een gemachtigde, zoals een advocaat of een rechtsbijstandverlener.

De tuchtcommissie zal aan alle partijen vragen stellen. Na afloop van de zitting beoordeelt de tuchtcommissie de informatie en onderbouwing van de klacht zoals die door de Algemeen directeur is ingediend en ook het verweer van de bankmedewerker. De zitting van de tuchtcommissie is niet openbaar.

Zes weken na de zitting maakt de tuchtcommissie haar beslissing bekend. Deze beslissing noemen we een uitspraak. De tuchtcommissie legt in de uitspraak uit waarom er wel of geen sprake is van een schending van de Gedragscode. Oordeelt de tuchtcommissie dat de Gedragscode en dus de bankierseed is geschonden dan wordt er ook aangeven welke maatregel de bankmedewerker krijgt.

Als de tuchtcommissie oordeelt dat de bankierseed is geschonden, kan de tuchtcommissie een maatregel opleggen, zoals een beroepsverbod, geldboete of berisping. Welke maatregelen er zijn lees je hier.

Herzieningsverzoeken

De voorzitter van de Tuchtcommissie Banken beslist over herzieningsverzoeken die door melders gedaan zijn tegen de afwijzing van melding door het aanklagersbureau. Wanneer de melder om herziening van de beslissing van de Algemeen directeur verzoekt, zal de voorzitter deze beslissing opnieuw toetsen.

Wijst de voorzitter het herzieningsverzoek toe, dan moet de Algemeen directeur het onderzoek naar de melding hervatten en een klacht voorleggen aan de tuchtcommissie. Bij afwijzing van het herzieningsverzoek, wordt de melding definitief afgesloten. De tuchtcommissie wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een secretaris.

Uitspraken

De uitspraken van de Tuchtcommissie Banken en de herzieningsuitspraken van de voorzitter van de Tuchtcommissie Banken worden op deze website gepubliceerd. Klik hier voor de uitsprakenpagina.