Bestuur

Het bestuur bewaakt de onafhankelijkheid van de stichting en zorgt dat de medewerkers hun werk kunnen doen: het uitvoeren van het tuchtrecht voor bankmedewerkers. Dit doet het bestuur onder meer door het benoemen van de commissieleden, het vaststellen van het Tuchtreglement en zorg te dragen voor de financiën van de Stichting Tuchtrecht Banken.

Het onafhankelijke bestuur van de Stichting Tuchtrecht Banken bestaat uit minimaal drie personen. Zij zijn verantwoordelijk voor de inrichting en organisatie van de stichting. Het bestuur kent een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Fred Hammerstein, voorzitter

Mr. A. Hammerstein is als intern adviseur verbonden aan Van Swaaij Cassatie & Consultancy. Hiervoor heeft hij vele juridische functies vervuld binnen de rechtspraak. Hij was onder meer raadsheer in de Hoge Raad, President van het gerechtshof Arnhem en staatraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook heeft Fred Hammerstein vele maatschappelijke functies vervuld. Van 2011 tot 2016 was hij voorzitter van het bestuur van Kifid.

Bas de Groot, secretaris

Bas de Groot is sinds 2020 directeur van de landelijke inloopkamer bij de Rechtspraak. De landelijke inloopkamer is een voorziening die de rechtbanken en de gerechtshoven ondersteuning biedt bij het verkorten van de doorlooptijden in civiele zaken en strafzaken. Voor zijn benoeming tot directeur vervulde hij diverse leidinggevende functies binnen de Rechtspraak. Bas de Groot vervulde, voordat hij bij de Rechtspraak in dienst trad, diverse (ad interim) directiefuncties en was hij algemeen directeur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).
Bas heeft rechten (civiel recht) gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Daarna volgde hij nog opleidingen aan de Nyenrode Business Universiteit en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.
Naast zijn werk is Bas vicevoorzitter van de Belangenvereniging Scheidsrechters Betaald Voetbal (BSBV) en lid van de adviescommissie Tuchtrecht Betaald Voetbal.

Sanna Jordens, penningmeester

Sanna Jordens is Group Manager Integrity & Compliance bij Royal De Heus. Na haar studie aan de Haagse Hogeschool met een specialisatie op het Europese politiek bestuurlijke vlak heeft zij verschillende functies bekleed in de algemene juridische dienstverlening. Na haar rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit van Leiden heeft zij zich meer gespecialiseerd op het gebied Integriteit en Compliance. Na de afronding van de postacademische opleiding gedragsverandering richt zij zich de afgelopen jaren vooral op gedrag en gedragsverandering binnen haar functies.

Jerry Brouwer, algemeen directeur

Jerry Brouwer is de Algemeen Directeur van de Stichting Tuchtrecht Banken en eindverantwoordelijk voor het aanklagersbureau. Samen met zijn team oefent hij de diverse reglementaire bevoegdheden uit, waaronder het starten en voeren van onderzoeken. Hij onderhoudt de contacten met de stakeholders, zoals De Nederlandsche Bank, AFM, banken en politiek. Van april 2012 tot juli 2021 was hij tevens Algemeen Directeur van de Stichting DSI (zelfreguleringsinstituut op het gebied van integriteit en vakbekwaamheid in de financiële sector) en vanuit die rol ruim 10 jaar ervaren in het financiële tuchtrecht. Zijn achtergrond is jurist (financieel recht). Jerry vervulde eerder diverse functies in de juridische dienstverlening en de overheid.