Bestuur

Het bestuur bewaakt de onafhankelijkheid van de stichting en zorgt dat de medewerkers hun werk kunnen doen: het uitvoeren van het tuchtrecht voor bankmedewerkers. Dit doet het bestuur onder meer door het benoemen van de commissieleden, het vaststellen van het Tuchtreglement en zorg te dragen voor de financiën van de Stichting Tuchtrecht Banken.

Het onafhankelijke bestuur van de Stichting Tuchtrecht Banken bestaat uit minimaal drie personen. Zij zijn verantwoordelijk voor de inrichting en organisatie van de stichting. Het bestuur kent een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Rick Verschoof, voorzitter

Rick Verschoof is senior rechter en stuurt een landelijk team binnen de Rechtspraak aan, dat vanaf februari 2021 ondersteuning biedt aan rechtbanken bij het verkorten van de doorlooptijden in civiele zaken. Hij vervulde in de Rechtspraak jarenlang leidinggevende en bestuurlijke functies. Hij is daarnaast onder meer lid van het Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) en was waarnemend voorzitter van dat instituut. Tot september 2020 was Rick ruim acht jaar werkzaam als bijzonder hoogleraar rechtspraak bij de Universiteit Utrecht.

Dominique Dijkhuis, secretaris

Dominique Dijkhuis is uitvoerend bestuurder bij het pensioenfonds ABP en lid van de modelcommissie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Hiervoor was zij bestuurder bij het pensioenfonds van DNB en het pensioenfonds  Metaal en Techniek. Ook was zij lid van de Raad van Toezicht van pensioenfonds APF. Voordat Dominique verschillende bestuursfuncties op zich nam, bekleedde zij diverse toezichthoudende en leidinggevende functies bij DNB en de AFM, waar zij onder andere toezag op de bankensector. Daarvoor heeft zij ruim elf jaar als professioneel vermogensbeheerder gewerkt bij BMO en DNB.

Sanna Jordens, penningmeester

Sanna Jordens is Group Manager Integrity & Compliance bij Royal De Heus. Na haar studie aan de Haagse Hogeschool met een specialisatie op het Europese politiek bestuurlijke vlak heeft zij verschillende functies bekleed in de algemene juridische dienstverlening. Na haar rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit van Leiden heeft zij zich meer gespecialiseerd op het gebied Integriteit en Compliance. Na de afronding van de postacademische opleiding gedragsverandering richt zij zich de afgelopen jaren vooral op gedrag en gedragsverandering binnen haar functies.

Jerry Brouwer, algemeen directeur

Jerry Brouwer is de Algemeen Directeur van de Stichting Tuchtrecht Banken en eindverantwoordelijk voor het aanklagersbureau. Samen met zijn team oefent hij de diverse reglementaire bevoegdheden uit, waaronder het starten en voeren van onderzoeken. Hij onderhoudt de contacten met de stakeholders, zoals De Nederlandsche Bank, AFM, banken en politiek. Van april 2012 tot juli 2021 was hij tevens Algemeen Directeur van de Stichting DSI (zelfreguleringsinstituut op het gebied van integriteit en vakbekwaamheid in de financiële sector) en vanuit die rol ruim 10 jaar ervaren in het financiële tuchtrecht. Zijn achtergrond is jurist (financieel recht). Jerry vervulde eerder diverse functies in de juridische dienstverlening en de overheid.