Algemeen directeur

De Algemeen directeur staat aan het hoofd van het aanklagersbureau. Het aanklagersbureau bestaat uit een aantal ervaren juristen en juridisch-administratief medewerkers.

De Algemeen directeur doet onderzoek

Als de melding aanleiding geeft te denken dat de bankierseed is overtreden, start het aanklagersbureau uit naam van de Algemeen directeur een onderzoek. In dit onderzoek verzamelt de Algemeen directeur informatie en hoort hij onder meer de bankmedewerker tegen wie een melding is ingediend.

Als de Algemeen directeur na het onderzoek meent dat sprake is van een schending van de bankierseed, dan kan hij een klacht voorleggen aan de Tuchtcommissie Banken of de bankmedewerker een schikking aanbieden.

De Algemeen directeur kan naar aanleiding van een melding of het onderzoek ook tot de conclusie komen dat de eed niet is geschonden of dat de melding niet voldoet aan de eisen. In dat geval kan de Algemeen directeur een melding afwijzen of seponeren. Is een melder het niet eens met deze afwijzing of sepot, dan kan de melder bij de voorzitter van de Tuchtcommissie Banken om een herziening van de beslissing verzoeken.