Commissie van Beroep

Bij de onafhankelijke Commissie van Beroep kunnen zowel het aanklagersbureau als de bankmedewerker in beroep gaan als zij het niet eens zijn met een uitspraak van de Tuchtcommissie. De Commissie van Beroep komt dan – net als de Tuchtcommissie – met drie of vijf leden bijeen voor een zitting. Tijdens een zitting hoort de Commissie van Beroep de aanklager en de bankmedewerker. De zitting van de Commissie van Beroep is niet openbaar. De Commissie van Beroep oordeelt na de zitting binnen zes weken opnieuw over de zaak.

Samenstelling van de Commissie van Beroep
De Commissie van Beroep kent een voorzitter en een vice-voorzitter. De leden van de commissie zijn (voormalige) rechters, juristen, deskundigen uit de financiële sector en gedragswetenschappers. Een uitspraak van de Commissie van Beroep is definitief. De Commissie van Beroep wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een secretaris.