Commissie van Beroep Banken

Bij de onafhankelijke Commissie van Beroep Banken kunnen zowel het aanklagersbureau als de bankmedewerker in beroep gaan als zij het niet eens zijn met een uitspraak van de Tuchtcommissie Banken.

Samenstelling van de Commissie van Beroep Banken

De Commissie van Beroep Banken kent een voorzitter en een vice-voorzitter. De leden van de commissie zijn (voormalige) rechters, juristen, deskundigen uit de financiële sector en gedragswetenschappers. Een uitspraak van de Commissie van Beroep Banken is definitief. De commissie wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een secretaris.

Op de volgende pagina staat vermeld wie er zitting hebben in de Commissie van Beroep Banken.

Werkwijze Commissie van Beroep Banken

De commissie van beroep komt – net als de tuchtcommissie – met drie of vijf leden bijeen voor een zitting. Tijdens een zitting hoort de Commissie van Beroep de aanklager en de bankmedewerker. De zitting van de Commissie van Beroep is niet openbaar. De Commissie van Beroep Banken oordeelt na de zitting binnen zes weken opnieuw over de zaak.

Uitspraken Commissie van Beroep Banken

Alle uitspraken van de commissie van beroep worden gepubliceerd. Ja kan deze vinden op onze uitsprakenpagina.