Herzieningsverzoek bij de voorzitter van de Tuchtcommissie Banken

Is jouw melding door de Algemeen directeur afgewezen of geseponeerd, dan heb je de mogelijkheid om een herziening van de beslissing te vragen aan de voorzitter van de Tuchtcommissie Banken. Dit verzoek moet je binnen twee weken na de datum van de beslissing indienen. In het schema hebben we de stappen toegelicht. Klik op een blok voor een verdere toelichting.

 

Vooronderzoek

Afwijzing / sepot melding

Het kan zijn dat de Algemeen directeur – de leidinggevende van het aanklagersbureau – om uiteenlopende redenen besluit dat een melding afgewezen wordt of geseponeerd.

Het kan zijn dat de Algemeen directeur – de leidinggevende van het aanklagersbureau – om uiteenlopende redenen besluit dat een melding afgewezen wordt of geseponeerd.

Herzieningsverzoek van Melder

Herzieningsverzoek

Als de melder het niet eens is met de afwijzing of de sepotbeslissing van de Algemeen directeur, mag de melder (binnen twee weken) aangeven dat hij het niet met deze beslissing eens is. Hiermee vraagt de melder om de beslissing van de Algemeen directeur ongedaan te maken (te herzien). De voorzitter van de onafhankelijke Tuchtcommissie Banken zal de melding en de beslissing van de Algemeen directeur dan opnieuw beoordelen.

Herzieningsverzoek

Als de melder het niet eens is met de afwijzing of de sepotbeslissing van de Algemeen directeur, mag de melder (binnen twee weken) aangeven dat hij het niet met deze beslissing eens is. Hiermee vraagt de melder om de beslissing van de Algemeen directeur ongedaan te maken (te herzien). De voorzitter van de onafhankelijke Tuchtcommissie Banken zal de melding en de beslissing van de Algemeen directeur dan opnieuw beoordelen.

Voorzitter Tuchtcommissie

Voorzitter Tuchtcommissie Banken

Herzieningsverzoeken worden behandeld door de voorzitter van de onafhankelijke Tuchtcommissie Banken. De voorzitter is altijd een rechter en oordeelt onafhankelijk of de Algemeen directeur de juiste beslissing heeft genomen. Ook kan de voorzitter bepalen dat nog meer onderzoek moet worden gedaan.

Voorzitter Tuchtcommissie Banken

Herzieningsverzoeken worden behandeld door de voorzitter van de onafhankelijke Tuchtcommissie Banken. De voorzitter is altijd een rechter en oordeelt onafhankelijk of de Algemeen directeur de juiste beslissing heeft genomen. Ook kan de voorzitter bepalen dat nog meer onderzoek moet worden gedaan.

Afwijzing

Afwijzen

Als de voorzitter van de onafhankelijke Tuchtcommissie Banken het herzieningsverzoek afwijst, betekent dit dat de beslissing van de Algemeen directeur juist was. De beslissing van de Algemeen directeur blijft dan geldig en de melding wordt definitief afgesloten.

Afwijzen

Als de voorzitter van de onafhankelijke Tuchtcommissie Banken het herzieningsverzoek afwijst, betekent dit dat de beslissing van de Algemeen directeur juist was. De beslissing van de Algemeen directeur blijft dan geldig en de melding wordt definitief afgesloten.

Toewijzing

Toewijzing

Als de voorzitter van de onafhankelijke Tuchtcommissie Banken het herzieningsverzoek toewijst, betekent dit dat de beslissing van de Algemeen directeur niet juist was. De melder wordt dan in het gelijk gesteld. De voorzitter stuurt de melding dan terug naar de Algemeen directeur. Hij moet de melding dan opnieuw in behandeling nemen en alsnog een klacht voorleggen aan de Tuchtcommissie Banken.

Toewijzing

Als de voorzitter van de onafhankelijke Tuchtcommissie Banken het herzieningsverzoek toewijst, betekent dit dat de beslissing van de Algemeen directeur niet juist was. De melder wordt dan in het gelijk gesteld. De voorzitter stuurt de melding dan terug naar de Algemeen directeur. Hij moet de melding dan opnieuw in behandeling nemen en alsnog een klacht voorleggen aan de Tuchtcommissie Banken.

Evt. aanvullend onderzoek

Eventueel aanvullend onderzoek

De voorzitter van de onafhankelijke Tuchtcommissie Banken kan beslissen dat de Algemeen directeur meer onderzoek moet doen. De bankmedewerker en de bank worden daarvan op de hoogte gebracht. Zowel de bankmedewerker als de bank zijn verplicht mee te werken aan het onderzoek. Als dat nog nodig is, krijgt de bankmedewerker de gelegenheid zijn kant van het verhaal te vertellen. Hij kan zich daarbij laten bijstaan door een gemachtigde/advocaat.

Eventueel aanvullend onderzoek

De voorzitter van de onafhankelijke Tuchtcommissie Banken kan beslissen dat de Algemeen directeur meer onderzoek moet doen. De bankmedewerker en de bank worden daarvan op de hoogte gebracht. Zowel de bankmedewerker als de bank zijn verplicht mee te werken aan het onderzoek. Als dat nog nodig is, krijgt de bankmedewerker de gelegenheid zijn kant van het verhaal te vertellen. Hij kan zich daarbij laten bijstaan door een gemachtigde/advocaat.

Sepot

Als de Algemeen directeur na het onderzoek vindt dat de bankmedewerker de bankierseed en de Gedragscode niet heeft overtreden, kan hij beslissen de zaak tegen de bankmedewerker te seponeren. Dit betekent dat hij de zaak tegen de bankmedewerker niet doorzet. De Algemeen directeur kan dit ook beslissen als hij geen aanleiding ziet om in te grijpen. Als een melder het niet eens is met deze beslissing, kan hij daarvan herziening vragen bij de voorzitter van de onafhankelijke Tuchtcommissie Banken.

Als de Algemeen directeur na het onderzoek vindt dat de bankmedewerker de bankierseed en de Gedragscode niet heeft overtreden, kan hij beslissen de zaak tegen de bankmedewerker te seponeren. Dit betekent dat hij de zaak tegen de bankmedewerker niet doorzet. De Algemeen directeur kan dit ook beslissen als hij geen aanleiding ziet om in te grijpen. Als een melder het niet eens is met deze beslissing, kan hij daarvan herziening vragen bij de voorzitter van de onafhankelijke Tuchtcommissie Banken.

Schikking

Als uit het onderzoek blijkt dat de bankmedewerker de bankierseed en de Gedragscode heeft overtreden, kan de Algemeen directeur de bankmedewerker een schikking aanbieden. Dit houdt in dat de Algemeen directeur de bankmedewerker een maatregel voorstelt, waarmee de zaak eindigt. De bankmedewerker heeft de keuze dit voorstel te accepteren of niet. Als hij het voorstel niet accepteert, wordt de klacht aan de Tuchtcommissie Banken voorgelegd en volgt een tuchtzaak.

Ook bij een schikking wordt de naam van de beëdigde voor minimaal 3 jaar opgenomen in het register van Stichting Tuchtrecht Banken, dat inzichtelijk is voor bij de stichting aangesloten banken.

Als uit het onderzoek blijkt dat de bankmedewerker de bankierseed en de Gedragscode heeft overtreden, kan de Algemeen directeur de bankmedewerker een schikking aanbieden. Dit houdt in dat de Algemeen directeur de bankmedewerker een maatregel voorstelt, waarmee de zaak eindigt. De bankmedewerker heeft de keuze dit voorstel te accepteren of niet. Als hij het voorstel niet accepteert, wordt de klacht aan de Tuchtcommissie Banken voorgelegd en volgt een tuchtzaak.

Ook bij een schikking wordt de naam van de beëdigde voor minimaal 3 jaar opgenomen in het register van Stichting Tuchtrecht Banken, dat inzichtelijk is voor bij de stichting aangesloten banken.

Tuchtcommissie

Tuchtcommissie Banken

De Tuchtcommissie Banken is een onafhankelijke instantie die over de zaak beslist. Als het aanvullend onderzoek is afgerond, moet de Algemeen directeur een klacht voorleggen aan de tuchtcommissie. De Algemeen directeur schrijft dan een klachtrapport dat hij aan de Tuchtcommissie Banken stuurt. De bankmedewerker mag hierop reageren. De tuchtcommissie plant vervolgens een zitting. Op de zitting mogen de Algemeen directeur en de bankmedewerker hun standpunt naar voren brengen. De Tuchtcommissie Banken doet schriftelijk uitspraak.

Tuchtcommissie Banken

De Tuchtcommissie Banken is een onafhankelijke instantie die over de zaak beslist. Als het aanvullend onderzoek is afgerond, moet de Algemeen directeur een klacht voorleggen aan de tuchtcommissie. De Algemeen directeur schrijft dan een klachtrapport dat hij aan de Tuchtcommissie Banken stuurt. De bankmedewerker mag hierop reageren. De tuchtcommissie plant vervolgens een zitting. Op de zitting mogen de Algemeen directeur en de bankmedewerker hun standpunt naar voren brengen. De Tuchtcommissie Banken doet schriftelijk uitspraak.

Commissie van Beroep

Commissie van Beroep Banken

De Commissie van Beroep Banken is een onafhankelijke instantie die in hoger beroep over de zaak beslist. Als de Algemeen directeur en/of de bankmedewerker het niet eens is met de uitspraak van de Tuchtcommissie Banken, kunnen zij beroep instellen bij de Commissie  van Beroep Banken. De commissie van beroep plant vervolgens een zitting. Op de zitting mogen de Algemeen directeur en de bankmedewerker hun standpunt naar voren brengen. De Commissie van Beroep Banken doet schriftelijk uitspraak. Deze uitspraak is definitief.

Commissie van Beroep Banken

De Commissie van Beroep Banken is een onafhankelijke instantie die in hoger beroep over de zaak beslist. Als de Algemeen directeur en/of de bankmedewerker het niet eens is met de uitspraak van de Tuchtcommissie Banken, kunnen zij beroep instellen bij de Commissie  van Beroep Banken. De commissie van beroep plant vervolgens een zitting. Op de zitting mogen de Algemeen directeur en de bankmedewerker hun standpunt naar voren brengen. De Commissie van Beroep Banken doet schriftelijk uitspraak. Deze uitspraak is definitief.

Nee Nee Ja Ja Ja Nee