Ik ben melder

Iedereen mag een melding doen. Een melding kan worden ingediend met behulp van ons Checkformulier. Het voorportaal voor het indienen van jouw melding.

Online melden

Voldoet je melding volgens het Checkformulier aan de minimale voorwaarden, dan kun je doorklikken naar onze online meld-omgeving, waar je officieel je melding kunt indienen. Daar vul je ook al je gegevens en bewijzen in. In de melding zelf moet je duidelijk beschrijven wat de bankmedewerker volgens jou heeft gedaan en daarbij zo veel mogelijk, bij voorkeur schriftelijk bewijs voegen dat je melding onderbouwt.

Goed om te weten: als ons checkformulier aangeeft dat op één of meerdere punten niet aan de minimale voorwaarden voldaan is en je dient je melding tóch in, dan is de kans groot dat je melding na onderzoek zal worden afgewezen of niet in behandeling kan worden genomen. Om teleurstelling te voorkomen vragen we je hier rekening mee te houden.

Het vervolg na de melding

Als je het proces in onze online meld-omgeving hebt doorlopen, komt jouw melding binnen bij ons aanklagersbureau. Het bureau kan telefonisch contact opnemen en je vragen meer stukken op te sturen. De melding wordt door het aanklagersbureau beoordeeld.

Het bureau kan de melding afwijzen als zij vindt dat de bankierseed niet is geschonden. Als dat gebeurt, dan kun je de voorzitter van de onafhankelijke Tuchtcommissie Banken vragen de melding te herzien. Als je een afwijzing krijgt, wordt uitgelegd hoe je zo’n eventueel herzieningsverzoek kunt indienen.

Een melding kan leiden tot een tuchtzaak als het aanklagersbureau van mening is dat voldoende bewijs is dat de bankierseed is geschonden, of als bij herziening van een afwijzing de voorzitter van de Tuchtcommissie Banken oordeelt dat er toch een zaak moet komen.

Als melder krijg je onder andere vanwege de privacywetgeving geen inzage in het dossier dat de Algemeen directeur – het hoofd van het aanklagersbureau – opbouwt, maar je wordt wel op de hoogte gehouden van de voortgang in de zaak en natuurlijk krijg je de uitkomst te horen.

De uitspraken van de Tuchtcommissie Banken en de Commissie van Beroep Banken, de herzieningsuitspraken maar ook de beslissingen van de Algemeen directeur, waaronder sepots en schikkingen vind je op onze uitspraken pagina.