Ik ben bankmedewerker

De bankmedewerker is een (ex-)werknemer van de bank. Je hebt de bankierseed afgelegd. Als bankmedewerker heb je beloofd je aan de Gedragscode te houden en daarom word je ook wel ‘beëdigde’ genoemd.

Als bankmedewerker word je ingelicht dat een melding tegen je is ingediend als de Algemeen directeur als hoofd van het aanklagersbureau een onderzoek naar je begint.

In dat geval onderzoekt de Algemeen directeur of je misschien de bankierseed en de bijbehorende Gedragscode hebt geschonden.

Je wordt dan schriftelijk gevraagd verweer te voeren. Dat kun je schriftelijk doen. Jou en jouw (ex-)werkgever zal gevraagd worden om informatie aan te leveren. Zo kan de Algemeen directeur uitzoeken wat er is gebeurd.

Ook kun je worden uitgenodigd om tijdens een gesprek met de aanklager jouw kant van het verhaal te doen. Je kunt je tijdens het hele onderzoek laten bijstaan door een gemachtigde, zoals een advocaat.