Leden Commissie van Beroep

Mr. Tj. Zuidema, voorzitter
Mr. drs. W.J.J. Los, vicevoorzitter
Mr. M.J. Drijftholt, secretaris
Mr. L.G. Broekhuizen
Mr. dr. S.B. van Baalen
Mr. R.J. Schimmelpenninck
Mr. D.M. Geelen
Mr. R. E. van Esch
Mr. E.J. Weller
Mr. C.H.M. van Altena
Mr. J.W.M. Tromp
Mr. A.R.O. Mooy
Mr. M.L.C.M. van Kalmthout

In onderstaand document (.pdf) vind je het overzicht met nevenactiviteiten van de commissieleden.

Overzicht beroepsgegevens-nevenfuncties Commissie van Beroep per december 2023