Onze organisatie en wat wij doen

Sinds 1 april 2015 is de bankierseed wettelijk verankerd in de Wet financieel toezicht. Iedereen die voor een bank werkt, moet de eed afleggen. Bij de eed hoort een Gedragscode die elke bankmedewerker moet naleven. Stichting Tuchtrecht Banken is de instantie die een bankmedewerker erop aanspreekt als er een vermoeden is dat de code is geschonden.

Interne organisatie

De stichting heeft een onafhankelijk bestuur. Onze reglementen bepalen wat wij wel en niet mogen en we publiceren jaarverslagen, waarin we laten zien wat we in het voorgaande jaar hebben gedaan, met de aantallen zaken, de aantallen meldingen en wat dies meer zij.

Vacatures in onze organisatie vind je hier.

 

We zorgen er ook voor dat de onafhankelijke Tuchtcommissie Banken en de Commissie van Beroep Banken hun werk kunnen doen. Leggen de commissies een sanctie op aan een bankmedewerker, dan zorgt de stichting ervoor dat die wordt uitgevoerd.

Aanklagersbureau Tuchtrecht Banken

Onze stichting bestaat uit een aanklagersbureau, geleid door de Algemeen directeur.  Bij het aanklagersbureau werken juristen en juridisch-administratieve medewerkers met relevante (juridische) kennis. Het aanklagersbureau doet onderzoek naar meldingen. Het hoort bankmedewerkers, verzamelt informatie en voert in de rol van aanklager het woord in tuchtzaken. De Algemeen directeur kan ook zelf een onderzoek beginnen naar een kwestie als daar aanleiding toe is.

We zorgen er ook voor dat de onafhankelijke Tuchtcommissie Banken en de Commissie van Beroep Banken hun werk kunnen doen. De commissies beschikken over een eigen onafhankelijk secretariaat.

Leggen de commissies een sanctie op aan een bankmedewerker, dan zorgt de stichting ervoor dat die wordt uitgevoerd.

Register Tuchtrecht Banken

Ook beheert de stichting het tuchtregister, waarin de namen worden opgenomen van bankmedewerkers die een sanctie kregen opgelegd. Deze namen worden voor minstens 3 jaar vermeld en het register is toegankelijk voor alle banken die aangesloten zijn bij Stichting Tuchtrecht Banken.