Nieuws

13/04/2022
Jurist binnen bank heeft vrijheid om te adviseren

Het tuchtrecht is er niet om adviezen van interne juristen van een bank te toetsen. Alleen in bijzondere gevallen kan via het tuchtrecht worden beoordeeld of hun adviezen juist en begrijpelijk zijn.

#tuchtrecht
tuchtcommissie
09/03/2022
Beroepsverboden voor overtreding bankierseed

De Tuchtcommissie Banken heeft een voorwaardelijk beroepsverbod van een maand opgelegd aan een hoge functionaris die zich niet hield aan de regel dat hij zijn beleggingen moest onderbrengen bij de bank en geen beleggingstransacties mocht uitvoeren zonder toestemming van de bank. Hij onttrok zich daardoor aan het voor hem geldende beleid en de daarbij horende controle. Twee andere voormalige employés krijgen een onvoorwaardelijk en een voorwaardelijk beroepsverbod.

#integriteit
#tuchtrecht
beroepsverbod
24/02/2022
Lichte stijging ingediende meldingen schending bankierseed

In 2021 heeft Tuchtrecht Banken 152 meldingen van mogelijke schendingen van de bankierseed ontvangen. Een lichte stijging ten opzicht van 2020, toen ontving Tuchtrecht Banken 138 meldingen. Een derde van de meldingen is afkomstig van banken, de overige meldingen komen van particulieren en zakelijke klanten van de banken.

#bankierseed
#meldingen
#meldplicht
09/02/2022
Beroepsverboden voor overtreding bankierseed

Een bankmedewerker nam een USB-stick met vertrouwelijke klantgegevens mee naar huis en hielp klanten van de bank vanuit zijn eigen bedrijf. Aan hem legt de Tuchtcommissie Banken een beroepsverbod op van een half jaar. Een andere bankmedewerker die krediet verstrekte aan klanten na manipulatie van het banksysteem kreeg een voorwaardelijk beroepsverbod van twee maanden. Een bankmedewerker die 10.000 euro onttrok aan de rekening van zijn zwakbegaafde broer mag acht maanden niet in de bancaire sector werken.

#bankmedewerker
beroepsverbod
tuchtcommissie
01/02/2022
Geen oordeel tuchtrechter over witwasaffaire

De Tuchtcommissie Banken zal geen oordeel geven over de vraag of individuele medewerkers van een bank voldoende hebben gedaan om witwassen te voorkomen. De informatie die de bank heeft verstrekt aan de Stichting Tuchtrecht Banken geeft onvoldoende zicht op concrete gedragingen van medewerkers van de bank. Daarom kan niet worden beoordeeld of zij de Bankierseed hebben geschonden. Dit blijkt uit een uitspraak van de voorzitter van de Tuchtcommissie.

#bankierseed
#Wwft