Na taakstraf nu ook beroepsverbod voor stelende bankmedewerker

Deel deze pagina

Een bankmedewerker die veroordeeld is tot een taakstraf, ontkomt daarmee niet aan een beroepsverbod als hij ook de bankierseed heeft overtreden.

Een man werkte via een uitzendbureau voor een bank en maakte een klantvergoeding van 2100 euro over naar de rekening van een vriend, met wie hij het geld zou delen. Er was geen reden om deze vergoeding te betalen. Nadat de bank aangifte deed van valsheid in geschrifte, oplichting en heling, legde de strafrechter hem een taakstraf op van 32 uur. De algemeen directeur van Tuchtrecht Banken vroeg om een beroepsverbod van 9 maanden, maar de Tuchtcommissie beperkt dit tot 6 maanden. Zij weegt daarbij mee dat de voormalige bankemployé strafrechtelijk is veroordeeld, inmiddels een deel van het bedrag heeft terugbetaald en spijt heeft betuigd.
 
Twee andere voormalige bankmedewerkers mogen een jaar niet in de bancaire sector werken omdat zij geld overmaakten naar zichzelf. In het ene geval ging het om ruim 3500 euro, in het andere om 2500 euro. Ook zij krijgen het beroepsverbod wegens overtreding van de bankierseed, waarin zij beloofden integer te handelen.
 
Over Tuchtrecht Banken
Sinds 1 april 2015 moet iedereen die voor een bank werkt de Bankierseed afleggen. Bij deze eed hoort een Gedragscode. Via de bankierseed en de Gedragscode zijn alle ongeveer 66.000 bankmedewerkers in Nederland gebonden aan het tuchtrecht. Als een medewerker zich niet aan de gedragsregels houdt, kan daarvan een melding worden gemaakt bij Tuchtrecht Banken. De aanklager van Tuchtrecht Banken onderzoekt of een bankmedewerker de code heeft geschonden. Hij kan klachten voorleggen aan de onafhankelijke Tuchtcommissie, bestaande uit deskundigen en juristen. Tegen het oordeel van de Tuchtcommissie is beroep mogelijk bij de Commissie van Beroep. Tuchtrecht Banken beheert ook het tuchtregister, waarin de namen worden opgenomen van bankmedewerkers die een sanctie kregen opgelegd.

De uitspraken vind je hier:
beroepsverbod naast taakstraf
geld overgemaakt aan zichzelf tussenbeslissing(1)
geld overgemaakt aan zichzelf uitspraak (1)
geld overgemaakt aan zichzelf (2)

Het persbericht vind je hier.

Tags
#bankierseed
#tuchtrecht
beroepsverbod