Bankmedewerker mocht wisselbeleid niet omzeilen

Deel deze pagina

Als een bank niet wil dat grotere bankbiljetten worden gewisseld naar kleinere bankbiljetten, mag een medewerker dit beleid niet omzeilen door aan klanten een klein geldbedrag in vreemde valuta te verkopen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Tuchtcommissie Banken.

Een medewerkster die ruim 18 jaar bij een bank werkte, kreeg een klant aan de balie die een eurobiljet van 500 euro wilde wisselen naar kleinere eurobiljetten. Zij vertelde dat dit niet mogelijk was. Ze stelde voor om met hetzelfde biljet een Amerikaanse dollar te kopen en betaalde vervolgens het wisselgeld in kleinere eurobiljetten uit. Bij een andere klant deed zij hetzelfde met een biljet van 200 euro.

Toen zij dit aan haar leidinggevende vertelde, werd zij erop gewezen dat dit in strijd was met het beleid van de bank. Een half jaar later werd de arbeidsovereenkomst op verzoek van de bank zonder transitievergoeding ontbonden.

De Tuchtcommissie stelt vast dat de vrouw bewust de regels van de bank omzeilde. Zij overtrad daarmee de gedragsregels van de bankierseed, ook al was het haar bedoeling om klanten te helpen.

Aan de oud-medewerkster wordt geen tuchtrechtelijke maatregel opgelegd, hoewel de algemeen directeur van de Tuchtrecht Banken een berisping voorstelde. De Tuchtcommissie wijst erop dat de klacht gebaseerd was op slechts twee incidenten. Ook sluit zij niet uit dat de communicatie van de bank over het nieuwe wisselbeleid verschillend door bankmedewerkers is geïnterpreteerd. De Tuchtcommissie weegt mee dat van kwade bedoelingen niet is gebleken en dat de vrouw nadelige gevolgen heeft ondervonden. Daarom ziet de Tuchtcommissie geen aanleiding ook nog een tuchtrechtelijke maatregel op te leggen.

Over Tuchtrecht Banken
Sinds 1 april 2015 moet iedereen die voor een bank werkt de bankierseed afleggen. Bij deze eed hoort een Gedragscode. Via de bankierseed en de Gedragscode zijn alle ongeveer 66.000 bankmedewerkers in Nederland gebonden aan het tuchtrecht. Als een medewerker zich niet aan de gedragsregels houdt, kan daarvan een melding worden gemaakt bij Tuchtrecht Banken. De aanklager van Tuchtrecht Banken onderzoekt of een bankmedewerker de code heeft geschonden. Hij kan klachten voorleggen aan de onafhankelijke Tuchtcommissie, bestaande uit deskundigen en juristen. Tegen het oordeel van de Tuchtcommissie is beroep mogelijk bij de Commissie van Beroep. Tuchtrecht Banken beheert ook het tuchtregister, waarin de namen worden opgenomen van bankmedewerkers die een sanctie kregen opgelegd.

Link naar de uitspraak.
Het persbericht vind je hier.

Tags
#gedragsregel
#tuchtrecht