Nieuw logo voor Tuchtrecht Banken

Deel deze pagina

Tuchtrecht Banken, opgericht in 2015, heeft vanaf vandaag een nieuw fris logo. Het logo opgebouwd uit de gestileerde letters trb met daaraan toegevoegd de naam tuchtrecht banken, staat voor vertrouwen, neutraliteit en openheid.

‘Het is een trendbreuk met het oude logo dat door de harde kleuren en het lettertype veel meer een onwrikbaar bastion uitbeeldde’, aldus Jerry Brouwer algemeen directeur bij Tuchtrecht Banken.
‘Dit nieuwe logo met daaraan gekoppeld de nieuwe huisstijl laat zien waar Tuchtrecht Banken voor staat en past bij onze ambitie. Daarbij biedt het logo creatieve oplossingen om onderscheid te maken tussen enerzijds het bureau en het stichtingsbestuur en anderzijds de onafhankelijke commissies’, zegt Brouwer.

De website www.tuchtrechtbanken.nl is inmiddels aangepast aan de nieuwe huisstijl. In de komende maanden zal de huisstijl verder worden doorgevoerd.

Thomas Schreuder van Muus&Co, heeft het logo ontworpen, hij begeleidt Tuchtrecht Banken bij de verdere ontwikkeling en uitwerking van de huisstijl.

Tuchtrecht Banken heeft er voor gekozen het drukwerk te laten verzorgen door SpringerUit Drukwerk, een maatschappelijk betrokken drukker die samenwerkt met bewoners van zorginstelling Scorlewald in Schoorl.

 

Tuchtrecht Banken is verantwoordelijk voor de uitvoering van het tuchtrecht in de bankensector, als onderdeel van de wettelijk verankerde bankierseed. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De onafhankelijke Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep (in hoger beroep) geven toepassing aan de Gedragscode en laten in hun uitspraken zien of bepaald gedrag tuchtrechtelijk wel of niet toelaatbaar is.

Tags
#huisstijl
#logo