Nieuws

09/02/2022
Beroepsverboden voor overtreding bankierseed

Een bankmedewerker nam een USB-stick met vertrouwelijke klantgegevens mee naar huis en hielp klanten van de bank vanuit zijn eigen bedrijf. Aan hem legt de Tuchtcommissie Banken een beroepsverbod op van een half jaar. Een andere bankmedewerker die krediet verstrekte aan klanten na manipulatie van het banksysteem kreeg een voorwaardelijk beroepsverbod van twee maanden. Een bankmedewerker die 10.000 euro onttrok aan de rekening van zijn zwakbegaafde broer mag acht maanden niet in de bancaire sector werken.

#bankmedewerker
beroepsverbod
tuchtcommissie
01/02/2022
Geen oordeel tuchtrechter over witwasaffaire

De Tuchtcommissie Banken zal geen oordeel geven over de vraag of individuele medewerkers van een bank voldoende hebben gedaan om witwassen te voorkomen. De informatie die de bank heeft verstrekt aan de Stichting Tuchtrecht Banken geeft onvoldoende zicht op concrete gedragingen van medewerkers van de bank. Daarom kan niet worden beoordeeld of zij de Bankierseed hebben geschonden. Dit blijkt uit een uitspraak van de voorzitter van de Tuchtcommissie.

#bankierseed
#Wwft
15/12/2021
Beroepsverboden voor bijklussende bankmedewerkers

Toen een bank in 2019 nieuwe mensen zocht om witwassen op te sporen, richtten drie medewerkers van diezelfde bank een eigen bedrijf op om kandidaten voor te dragen. Ze lieten na om de nevenactiviteit bij de bank te melden. De Tuchtcommissie Banken legt hen een beroepsverbod op wegens overtreding van de Bankierseed.

#bankierseed
beroepsverbod
tuchtcommissie
22/09/2021
Tuchtmaatregelen voor omzeilen van interne bankregels

De Tuchtcommissie Banken heeft maatregelen opgelegd aan twee voormalige bankmedewerkers. Zij hadden de interne regels van hun bank bij het verlenen van kredieten omzeild. De Tuchtcommissie Banken legt een (voorwaardelijk) beroepsverbod op omdat de werknemers de Bankierseed overtraden.

beroepsverbod
tuchtcommissie
15/09/2021
Tuchtrecht Banken maakt besluiten in langlopende onderzoeken bekend

De Algemeen Directeur heeft in onderzoek naar jarenlange en structurele overtreding van de Wwft niet kunnen vaststellen dat de onderzochte persoon in voldoende ernstige mate de bankierseed heeft geschonden. De klacht wordt afgewezen. Het onderzoek in de beloningszaak leidt er toe dat de Algemeen Directeur tegen drie personen een klacht voor zal leggen aan de Tuchtcommissie Banken.

#Wwft #beloningszaak