Benoeming voorzitter Commissie van Beroep Tuchtrecht Banken

Deel deze pagina

Het bestuur van de Stichting Tuchtrecht Banken heeft mr. Tjeerd Zuidema benoemd als voorzitter van de Commissie van Beroep. Tjeerd Zuidema volgt per 11 mei 2022 mr. Hans Hofhuis op.

Hans Hofhuis was sinds de oprichting in 2015 voorzitter van de Commissie van Beroep. Omdat zijn zittingstermijn is verstreken, is er gezocht naar een opvolger. Het bestuur heeft Tjeerd Zuidema benoemd als zijn opvolger.

Rick Verschoof, voorzitter Stichting Tuchtrecht Banken is verheugd met de benoeming van Tjeerd Zuidema tot voorzitter van de Commissie van Beroep. “Hoewel Tjeerd Zuidema nog niet lang lid is van de Commissie van Beroep, heeft hij elders in het tuchtrecht zeer uitgebreide ervaring. Zo is hij voorzitter van het Hof van Discipline (advocatentuchtrecht), plaatsvervangend voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven en plaatsvervangend voorzitter van de Kamer voor het Notariaat in het ressort ’s-Hertogenbosch, naast lidmaatschappen van diverse klachtencommissies. Zijn hoofdfunctie is die van rechter in de Rechtbank Oost-Brabant”

“In Tjeerd Zuidema hebben we niet alleen een kundig voorzitter bij het behandelen van beroepszaken, maar ook een voorzitter die los van de zaaksbehandeling zal kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het bankentuchtrecht”.

Het bestuur bedankt Hans Hofhuis heel hartelijk voor zijn jarenlange inzet vanaf het begin van de gelding van het bankentuchtrecht.

Tuchtrecht Banken is verantwoordelijk voor de uitvoering van het tuchtrecht in de bankensector, als onderdeel van de wettelijk verankerde bankierseed. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De onafhankelijke Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep (in hoger beroep) geven toepassing aan de Gedragscode en laten in hun uitspraken zien of bepaald gedrag tuchtrechtelijk wel of niet toelaatbaar is.

Persbericht benoeming Tjeerd Zuidema tot voorzitter Commissie van Beroep

Tags
#benoeming
#commissie van beroep
#voorzitter