Nieuws

31/05/2022
Rekeninggluren taboe voor bankmedewerkers

Medewerkers van banken mogen niet zomaar rekeninggegevens van klanten bekijken, ook niet van familie en zelfs niet van een familielid dat er zelf om heeft gevraagd. De Tuchtcommissie Banken heeft opnieuw beroepsverboden opgelegd voor dit zogenaamde ‘rekeninggluren’.

rekeninggluren
tuchtcommissie
uitspraak
12/05/2022
Benoeming voorzitter Commissie van Beroep Tuchtrecht Banken

Het bestuur van de Stichting Tuchtrecht Banken heeft mr. Tjeerd Zuidema benoemd als voorzitter van de Commissie van Beroep. Tjeerd Zuidema volgt per 11 mei 2022 mr. Hans Hofhuis op.

#benoeming
#commissie van beroep
#voorzitter
13/04/2022
Jurist binnen bank heeft vrijheid om te adviseren

Het tuchtrecht is er niet om adviezen van interne juristen van een bank te toetsen. Alleen in bijzondere gevallen kan via het tuchtrecht worden beoordeeld of hun adviezen juist en begrijpelijk zijn.

#tuchtrecht
tuchtcommissie
09/03/2022
Beroepsverboden voor overtreding bankierseed

De Tuchtcommissie Banken heeft een voorwaardelijk beroepsverbod van een maand opgelegd aan een hoge functionaris die zich niet hield aan de regel dat hij zijn beleggingen moest onderbrengen bij de bank en geen beleggingstransacties mocht uitvoeren zonder toestemming van de bank. Hij onttrok zich daardoor aan het voor hem geldende beleid en de daarbij horende controle. Twee andere voormalige employés krijgen een onvoorwaardelijk en een voorwaardelijk beroepsverbod.

#integriteit
#tuchtrecht
beroepsverbod
24/02/2022
Lichte stijging ingediende meldingen schending bankierseed

In 2021 heeft Tuchtrecht Banken 152 meldingen van mogelijke schendingen van de bankierseed ontvangen. Een lichte stijging ten opzicht van 2020, toen ontving Tuchtrecht Banken 138 meldingen. Een derde van de meldingen is afkomstig van banken, de overige meldingen komen van particulieren en zakelijke klanten van de banken.

#bankierseed
#meldingen
#meldplicht