Nieuws

05/10/2022
Jaarverslag 2021, koudwatervrees bij banken voor tuchtrecht

Bankiers vrezen het bankentuchtrecht. Dit stelt Jerry Brouwer, Algemeen directeur bij Tuchtrecht Banken in het jaarverslag 2021 van Tuchtrecht Banken.

#jaarverslag
#zelfregulering
06/09/2022
Beroepsverbod voor bankier die deel van erfenis verduisterde

Een voormalige bankmedewerker die, samen met een collega, onrechtmatig overboekingen heeft goedgekeurd van een bankrekening op naam van erfgenamen, mag anderhalf jaar niet werkzaam zijn in de bancaire sector. De bankmedewerker heeft onterecht een bedrag van € 13.000 ontvangen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Tuchtcommissie Banken.

beroepsverbod
tuchtcommissie
verduistering
08/08/2022
Tuchtcommissie: beloningsvoorstel bank droeg niet bij aan vertrouwen, maar was niet in strijd met Bankierseed

De Tuchtcommissie Banken heeft de tuchtklachten tegen drie personen die de bankierseed hebben afgelegd ongegrond verklaard. De klachten gingen over het voorstel om in 2018 de beloning van de bestuursvoorzitter (inclusief bonus) met ongeveer 50% te verhogen, tot iets meer dan 3 miljoen euro per jaar. De Tuchtcommissie oordeelt dat de beëdigden niet in strijd hebben gehandeld met de gedragsregels van de Bankierseed. Wel is de Tuchtcommissie het met de aanklager van de Stichting Tuchtrecht Banken eens dat het beloningsvoorstel niet heeft bijgedragen aan het maatschappelijke vertrouwen in de bankensector.

beloningsvoorstel
12/07/2022
Nieuw logo voor Tuchtrecht Banken

Tuchtrecht Banken, opgericht in 2015, heeft vanaf vandaag een nieuw fris logo. Het logo opgebouwd uit de gestileerde letters trb met daaraan toegevoegd de naam tuchtrecht banken, staat voor vertrouwen, neutraliteit en openheid.

#huisstijl
#logo
28/06/2022
Bankmedewerker mocht wisselbeleid niet omzeilen

Als een bank niet wil dat grotere bankbiljetten worden gewisseld naar kleinere bankbiljetten, mag een medewerker dit beleid niet omzeilen door aan klanten een klein geldbedrag in vreemde valuta te verkopen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Tuchtcommissie Banken.

#gedragsregel
#tuchtrecht