Nieuws

15/09/2021
Tuchtrecht Banken maakt besluiten in langlopende onderzoeken bekend

De Algemeen Directeur heeft in onderzoek naar jarenlange en structurele overtreding van de Wwft niet kunnen vaststellen dat de onderzochte persoon in voldoende ernstige mate de bankierseed heeft geschonden. De klacht wordt afgewezen. Het onderzoek in de beloningszaak leidt er toe dat de Algemeen Directeur tegen drie personen een klacht voor zal leggen aan de Tuchtcommissie Banken.

#Wwft #beloningszaak
07/07/2021
Beroepsverboden voor bankmedewerkers

Twee bankmedewerkers hebben een voorwaardelijk beroepsverbod van twee weken gekregen. Zij voegden een pagina met de handtekening van een klant toe aan een formulier dat niet door hem was ondertekend.

beroepsverbod
tuchtcommissie
01/07/2021
Banken moeten in tuchtprocedure alle informatie aanleveren

Een bank die een tuchtrechtelijke procedure start tegen een van de eigen medewerkers, mag geen informatie achterhouden voor de aanklager van Tuchtrecht Banken. Als de aanklager daarom verzoekt, moet de bank binnen de gestelde termijn en zonder terughoudendheid juiste en volledige informatie verstrekken. De bank mag bijvoorbeeld niet zelf besluiten om klantgegevens te anonimiseren. Dit blijkt uit een beslissing van de Tuchtcommissie Banken.

anonimiseren
informatie
tuchtcommissie
27/05/2021
Bank moet informatie verstrekken ten behoeve van tuchtrechtelijk onderzoek

Een bank kan niet zelf bepalen of de door de Algemeen Directeur van Tuchtrecht Banken opgevraagde informatie noodzakelijk is voor het onderzoek naar een mogelijke schending van de bankierseed.

#bankierseed
#tuchtreglement
tuchtrechtbanken
21/05/2021
Wijziging organisatie stichtingen Tuchtrecht Banken en DSI

Sinds de oprichting van Tuchtrecht Banken in 2015 heeft Jerry Brouwer zowel de functie van directeur van stichting DSI als de functie van directeur van stichting Tuchtrecht Banken (TRB) uitgevoerd. Vanaf 1 juli 2021 gaat hij zich volledig richten op Tuchtrecht Banken in de functie van Algemeen Directeur.

tuchtrechtbanken