Jaarverslag 2021, koudwatervrees bij banken voor tuchtrecht

Deel deze pagina

Bankiers vrezen het bankentuchtrecht. Dit stelt Jerry Brouwer, Algemeen directeur bij Tuchtrecht Banken in het jaarverslag 2021 van Tuchtrecht Banken.

Het bankentuchtrecht is onlosmakelijk verbonden aan de bankierseed. De bankierseed werd in 2015 op initiatief van de banken ingevoerd. De doelstelling was en is het vertrouwen in de banksector te verbeteren. Het bankentuchtrecht onderscheidt zich van andere tuchtstelsels, door het zelfreguleringsmechanisme. De bankinstellingen en de medewerkers staan open voor een beoordeling van de eigen gedragingen. Waarom dan toch koud watervrees? “Men lijkt te vrezen voor een vinkje achter de naam”, zegt Brouwer. “Dat vinkje bestempelt je dan als je niet-integer persoon. Kijken we naar de meldingen die bij Tuchtrecht Banken binnenkomen dan gaat het vrijwel altijd om schendingen van de Gedragscode. Denk daarbij aan rekeninggluren, fraude en of diefstal. Dit zijn evidente uitingen van niet-integer handelen. Bewuste handelingen waar terecht een tuchtmaatregel past. Het zijn handelingen waar ieder redelijk denkend mens van weet dat hij of zij die niet moet begaan”.

“Anders wordt het’, zo vervolgt Brouwer,”als het gaat om gedragingen die niet evident duidelijk als niet-integer gezien moeten worden. Denk aan het niet professioneel handelen of een verkeerde gedraging maar die deels door omstandigheden gerechtvaardigd wordt.
Het tuchtrecht ziet dus ook op ‘hoe hoort het eigenlijk’ en gaat niet louter over het keihard niet integer verklaren van personen; de zogenaamde zwarte gevallen.

Dat we nog veel meer grijze gevallen willen en kunnen doen, erken ik direct”, zegt Brouwer. “Daar ligt ook de winst in termen van leereffect voor de sector én daarmee hopelijk ook het verminderen van de koud watervrees.”

Het jaarverslag 2021 vind je hier.

Tags
#jaarverslag
#zelfregulering