Jaarverslag Tuchtrecht Banken 2022: sterke daling meldingen en evaluatieonderzoek naar functioneren bancair tuchtrecht

Deel deze pagina

Stichting Tuchtrecht Banken maakt vandaag de jaarcijfers over 2022 bekend. Opvallende zaken: een sterke daling van de meldingen, aankondiging van een evaluatieonderzoek naar het functioneren van het bancair tuchtrecht.

Evaluatieonderzoek
Er komt een evaluatieonderzoek naar het functioneren van het bancair tuchtrecht, meldt Rick Verschoof, voorzitter, in zijn voorwoord bij het jaarverslag 2022. De opdracht hiertoe wordt gegeven door het bestuur van Tuchtrecht Banken aan een nog te benaderen universiteit, die het onderzoek vervolgens gaat uitvoeren.

Sterke daling consumentenmeldingen
Het afgelopen jaar ontving Tuchtrecht Banken 92 meldingen van mogelijke schendingen van de bankierseed, tegen 152 in 2021. De daling is grotendeels toe te schrijven aan de consumentenmeldingen en, in mindere mate, aan die van zakelijke bankklanten. In 2022 ontving Tuchtrecht Banken 26 consumentenmeldingen, tegen 84 in 2021.

Het aantal meldingen afkomstig van banken nam wel iets toe tot 54, acht meer dan in 2021. Toch blijft het aantal bankmeldingen gering, afgezet tegen de ruim 66.000 medewerkers in dienst van een Nederlandse bank.

Negatief resultaat

Voor het eerst in haar bestaan wordt het jaar afgesloten met een negatief resultaat (-/- € 55.000). Het negatieve resultaat is toe te schrijven aan hogere personeelslasten als gevolg van uitdiensttreding van een langdurig zieke medewerker en hogere huurlasten.

Link naar het jaarverslag 2022.
Link naar het persbericht 21 juli 2022.

Tags
#jaarverslag
evaluatieonderzoek
TrB