Aanpak discriminatie door banken verdient steun en aandacht

Deel deze pagina

De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) heeft in april 2023 gesteld dat moslims structurele discriminatie ervaren door banken. Hij riep op een onderzoek te laten plaatsvinden naar discriminatie door financiële instellingen. De NVB heeft hierop bureau EY verzocht de beweringen van de nationaal coördinator te onderzoeken. De resultaten van het onderzoek zijn onlangs bekend gemaakt.

Structurele discriminatie?

Een van de conclusies uit het rapport is dat binnen de deelnemende banken weinig tot geen sprake lijkt te zijn van structurele discriminatie of racisme. Waarbij wordt opgemerkt dat deze bevinding niet geheel in lijn is met de signalen vanuit de NCDR. Dit wordt mogelijk verklaard door een verschil in observaties, aldus de onderzoekers. De banken geven twee potentiële oorzaken voor deze kloof in observaties. Eén, het gebrek aan vertrouwen in de betrokken instantie met als gevolg daar men niet gewillig is bij deze zelfde instantie melding te maken en twee, mogelijke taalbarrières binnen de doelgroep.

Veilige omgeving

“Racisme en discriminatie horen niet thuis in Nederland en dus ook niet in de financiële sector”, aldus Jerry Brouwer van Tuchtrecht Banken. “Iedereen die racisme of discriminatie ervaart moet dit binnen een veilige omgeving  kunnen melden. Vanzelfsprekend ligt voor het aankaarten van (een gevoel) van racisme en discriminatie bij de instantie waar het gedrag plaatsvond, een hoge drempel”.

Meld niet integer handelen

Voor het melden van alle mogelijke vormen van niet integer handelen, dus ook gevoelens van racisme en discriminatie, kan men bij Tuchtrecht Banken een melding indienen. Tuchtrecht Banken is het onafhankelijk orgaan dat alle meldingen over integriteitschendingen door bankmedewerkers onderzoekt. Blijkt uit onderzoek dat er sprake is van schending van een of meer  tuchtregels dan kan dat leiden tot oplegging van een maatregel waaronder een beroepsverbod van maximaal drie jaren.

Meldpunt discriminatie

De aanpak van discriminatie door banken verdient steun en aandacht, ook van ons, zegt Jerry Brouwer. “Actieve aansluiting bij Meldpunt discriminatie.nl is een prima zet, maar laten de banken niet vergeten dat de sector een eigen meldpunt heeft. Wij kunnen op zichzelf geen beleid van een bank toetsen. Maar alle bankmedewerkers hebben de bankierseed afgelegd en zijn onderworpen aan het bankentuchtrecht. Alle schendingen van de bankierseed waaronder dus ook gedragingen van racisme of discriminatie zien wij graag worden gemeld bij Tuchtrecht Banken. Zo kunnen we samen bijdragen aan een integere bankensector”.

 

Wil jij een melding doen of heb je een klacht over een bankmedewerker?

Heb je een negatieve ervaring gehad met een bankmedewerker en twijfel je of er niet integer door hem/haar is gehandeld? Op onze website kun je op een veilige en vertrouwelijke manier jouw klacht indienen. Jouw melding draagt bij een aan het in stand houden van een integere bankensector.

 

Tags
#stopdiscriminatie #stopracisme #intergerebankensector