Wijziging Tuchtreglement bancaire sector

Deel deze pagina

Het tuchtreglement bancaire sector is per 1 maart 2024 gewijzigd

Met de wijziging van het tuchtreglement per 1 maart 2024 is de procedure bij het instellen van beroep in overeenstemming gebracht met uitgangspunten die bij onafhankelijke tuchtrechtspraak in twee instanties horen en de rolverdeling die daarbij heeft te gelden.

In het tuchtreglement dat tot 1 maart 2024 van kracht was, werd niet geregeld waar het beroep moet worden ingediend. Hierin is nu voorzien.

De wijzigingen betreffen:

  • beroep wordt ingesteld bij de instantie die het beroep behandelt namelijk de Commissie van Beroep Banken
  • de Commissie van Beroep Banken stelt partijen op de hoogte van het ingestelde beroep en vraagt de Tuchtcommissie Banken om toezending van het procesdossier inclusief het proces-verbaal van de zitting bij de Tuchtcommissie.
  • de Algemeen directeur, die belast is met de tenuitvoerlegging van onherroepelijke tuchtrechtelijke beslissingen, stelt de melder en de betrokken bank op de hoogte van een ingesteld beroep.
Tuchtreglement bancaire sector 2024
Tags
Tuchtreglement bancaire sector