Herhaling eerder ingediende melding – civielrechtelijk geschil

Deel deze pagina

TRB-2016-3643H. 

Vervolg op TRB-2016-3587H. De Algemeen Directeur wijst de melding af, aangezien die een civielrechtelijke kwestie betreft. Verder heeft melder de stelling dat beëdigde de gedragsregels heeft geschonden, onvoldoende onderbouwd. Melder heeft geen nieuwe feiten en omstandigheden naar voren gebracht die zijn eerdere melding met nummer 3587 nader onderbouwen. De Voorzitter van de Tuchtcommissie volgt de Algemeen Directeur hierin. De hernieuwde melding betreft in de kern een nadere onderbouwing van de eerdere melding, maar hierin zijn geen feiten en omstandigheden naar voren gebracht die een tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen nader onderbouwen. De melding betreft de weigering van de bank om de cliënt niet langer als debiteur aansprakelijk te stellen voor twee hypothecaire geldleningen. Dit betreft een civielrechtelijk conflict en het tuchtrecht is niet bedoeld om civielrechtelijke geschillen te beslechten. Daarnaast is de stelling dat vragen niet door de beëdigde zouden zijn beantwoord onvoldoende onderbouwd. Dat deze brieven deels summier van inhoud zijn en dat melder het niet eens is met de gegeven antwoorden, kan daaraan niet afdoen.

Download hier de herzieningsuitspraak: Uitspraak dossier 3643
Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing 3643

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF