Geen nader onderzoek naar meldingen, herzieningsverzoeken afgewezen

Deel deze pagina

TRB-2018-3976/4258/4259/4260.

Door de melder zijn over 4 medewerkers meldingen ingediend. De meldingen houden verband met een door de melder gehuurde woning. Volgens de melder hebben de medewerkers in strijd met de bankierseed gehandeld, onder meer door het vertonen van intimiderend gedrag en het aanzetten tot contractbreuk van de huurder (melder) richting de verhuurder.

De Algemeen Directeur heeft besloten geen nader onderzoek te doen naar de melding. De betrokken medewerkers zijn in dienst bij een beleggingsonderneming; een dochteronderneming van een bank. De beleggingsonderneming is geen bank zoals bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht. Het bancaire tuchtrecht is daarom niet van toepassing op werknemers van de beleggingsonderneming. De gedragingen van de medewerkers kunnen daarom niet aan de bankierseed worden getoetst.

De melder heeft om herziening van de beslissingen van de Algemeen Directeur verzocht. Over de beslissing in dossier 3976 (medewerker 1) oordeelt de voorzitter van de Tuchtcommissie als volgt.  De medewerker is in dienst bij een beleggingsonderneming. Op 31 maart 2015 heeft de medewerker de bankierseed afgelegd. De beleggingsonderneming beschikte tot 19 december 2016 over een bankvergunning. Alleen gedragingen van de bankmedewerker tussen 31 maart 2015 en 19 december 2016 kunnen daarom aan het bancaire tuchtrecht worden getoetst. De voorzitter van de Tuchtcommissie is van oordeel dat niet blijkt dat de medewerker in die periode in strijd heeft gehandeld met de bankierseed. Het herzieningsverzoek wordt daarom afgewezen. De herzieningsverzoeken in dossiers 4258, 4259, 4260 worden door de voorzitter van de Tuchtcommissie (onder verwijzing naar de beslissing in dossier 3976) eveneens afgewezen.

Download hier de beslissingen van de Algemeen Directeur:
Dossier 3976 beslissing AD
Dossier 4258 beslissing AD
Dossier 4259 beslissing AD
Dossier 4260 beslissing AD

Download hier de herzieningsbeslissingen van de Tuchtcommissie:
Dossier 3976 herzieningsbeslissing
Dossier 4258 herzieningsbeslissing
Dossier 4259 herzieningsbeslissing
Dossier 4260 herzieningsbeslissing

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF