Raadplegen rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding-herzieningsverzoek afgewezen

Deel deze pagina

TRB-2020-4443-HV
Herzieningsbeslissing 8 september 2020

Vervolg op beslissing Algemeen Directeur 26 juni 2020

Melder heeft om herziening van de beslissing van de Algemeen Directeur verzocht.

De voorzitter stelt vast dat de handelingen van beëdigde in strijd zijn met gedragsregels 1 en 4 en dat daarmee de bankierseed is geschonden. Desondanks wijst de voorzitter het herzieningsverzoek af. Deze beslissing steunt op het feit dat de raadplegingen lang geleden hebben plaatsgevonden, het geringe aantal raadplegingen en dat beëdigde al nadelige gevolgen heeft ondervonden. Een tuchtprocedure zou in deze geen doel meer dienen.

Download hier de Herzieningsbeslissing 4443