Raadplegen rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding

Deel deze pagina

TRB-2020-4443-AD
Algemeen Directeur, 26 juni 2020

Beëdigde heeft eind 2016 vier keer rekeninggegevens geraadpleegd zonder dat daartoe een zakelijke aanleiding bestond. Beëdigde heeft daarmee de bankierseed geschonden. Gelet op het geringe aantal raadplegingen, het tijdsverloop en met name het inzicht van beëdigde in het kwalijke van haar handelen, is de Algemeen Directeur van oordeel dat er geen aanleiding meer bestaat voor verder tuchtrechtelijk ingrijpen. De Algemeen Directeur seponeert daarom de zaak.

De beslissing van de Algemeen Directeur vind je hier.