Opeisen niet bestaande leningsdelen en vervalsen volmachten

Deel deze pagina

TRB-2017-3608H, TRB-2017-3609H en TRB-2017-3610H. 

Door de melder is tegen een bankmedewerker de melding (3610) ingediend dat hij leningsdelen bij melder zou vorderen, terwijl deze niet zouden bestaan, althans niet bij de melder opeisbaar zouden zijn. Voorts zou de bankmedewerker met volmachten hebben gesjoemeld en – om zijn handelen te verhullen – door twee andere bankmedewerkers hebben laten ondertekenen. Tegen deze twee bankmedewerkers heeft de melder eveneens meldingen ingediend (meldingen 3608 en 3609). In deze meldingen wordt geklaagd dat de twee bankmedewerkers met de volmachten hebben gesjoemeld, zodat het handelen van de eerste bankmedewerker (3610) zou worden verhuld.

De Algemeen Directeur heeft besloten dat de meldingen zich er niet voor lenen te worden voorgelegd aan de Tuchtcommissie, omdat niet is gebleken dat de volmachten vals zijn, noch dat door het gebruik van de door melder aangehaalde bewoordingen met de volmachten of met de ondertekening daarvan zou zijn gesjoemeld. Daarnaast is de vraag of de leningsdelen al dan niet bij melder opeisbaar zijn een civielrechtelijke kwestie.

De Voorzitter van de Tuchtcommissie ziet in hetgeen door de melder in zijn herzieningsverzoeken naar voren is gebracht geen aanleiding om van het oordeel van de Algemeen Directeur af te wijken. Het verzoek om ‘aanhouding van de zaak’ wordt door de Voorzitter van de Tuchtcommissie afgewezen.

Download hier de beslissing van de algemeen directeur: 3608 Beslissing AD
Download hier de herzieningsuitspraak: 3608 Herzieningsuitspraak Voorzitter Tuchtcommissie

Download hier de beslissing van de algemeen directeur: 3609 Beslissing AD
Download hier de herzieningsuitspraak: 3609 Herzieningsuitspraak Voorzitter Tuchtcommissie

Download hier de beslissing van de algemeen directeur: 3610 Beslissing AD
Download hier de herzieningsuitspraak: 3610 Herzieningsuitspraak Voorzitter Tuchtcommissie

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF