Niet is gebleken dat beëdigde het interne bankbeleid niet heeft gevolgd of op een andere manier tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld

Deel deze pagina

TRB-2021-4598-HV
Herzieningsbeslissing, 23 augustus 2021

Voortzetting van de sepotbeslissing van de Algemeen Directeur van 22 juli 2021.
Melder heeft om herziening van deze beslissing verzocht.

De voorzitter van de Tuchtcommissie wijst het herzieningsverzoek af. De voorzitter is het met de Algemeen Directeur eens dat de broer van de melder als erfgenaam van hun overleden vader de mogelijkheid heeft om de bankafschriften van ná het overlijden van de vader in te zien. Daarnaast mocht beëdigde inzage in de bankafschriften geven door de bankafschriften op te sturen naar de broer (via zijn beveiligde online bankieromgeving). De voorzitter is het eens met de Algemeen Directeur dat niet is gebleken dat beëdigde het interne bankbeleid niet heeft gevolgd of op een andere manier tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld.

Download volledige uitspraak .PDF