Delen van rekeninggegevens met erfgenaam conform regels van de bank

Deel deze pagina

TRB-2021-4598-AD
Algemeen Directeur, 22 juli 2021

 Volgens meldster heeft beëdigde vertrouwelijke rekeninggegevens van haar overleden vader gedeeld met haar broer en schoonzus, zonder dat dit mocht. Meldster wijst erop dat beëdigde voorafgaand aan het verstrekken van de gegevens geen verklaring van erfrecht heeft gevraagd of gekregen.

De Algemeen Directeur seponeert de zaak. Uit de door beëdigde gegeven toelichting volgt dat zij bij het verstrekken van de klantgegevens de door de bank voorgeschreven werkwijze had gevolgd. Deze werkwijze houdt in dat iedere erfgenaam afzonderlijk recht heeft op inzage op bepaalde gegevens. Hiertoe dient te worden gecontroleerd of degene die de informatie vraagt inderdaad een erfgenaam is. Beëdigde heeft deze stappen op de voorgeschreven manier en op zorgvuldige wijze doorlopen. Dit betekent dat beëdigde geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt.

Download volledige uitspraak .PDF