Geen voortzetting hypothecaire lening – herzieningsverzoek afgewezen

Deel deze pagina

TRB-2019-4331 – TRB-2019-4342 – TRB-2019-4343 – TRB-2019-4344 – TRB-2019-4345

Melder heeft meldingen ingediend gericht tegen vijf bankmedewerkers. Deze meldingen hebben betrekking op de behandeling van het verzoek van melder om een hypothecaire lening na het overlijden van haar echtgenoot voort te zetten. Onderdeel van de klacht is dat deze bankmedewerkers niet hebben ingestemd met die voortzetting. De Algemeen Directeur heeft deze meldingen afgewezen en per melding te kennen gegeven wat de redenen daartoe zijn.

Melder heeft van alle beslissingen herziening gevraagd.

De voorzitter van de Tuchtcommissie heeft de herzieningsverzoeken afgewezen. De voorzitter stelt voorop dat het bancaire tuchtrecht niet is bedoeld om een zakelijke beslissing van de bank inhoudelijk te toetsen. De bankmedewerkers hebben namens de bank het standpunt hebben ingenomen dat de bank niet verplicht is mee te werken aan de voortzetting van de hypothecaire lening. Dat melder het niet eens is met deze beslissing, maakt niet dat de bankierseed is geschonden. Dat de bankierseed mede inhoudt dat het klantbelang centraal moet worden gesteld, betekent niet dat de bank de klant in het gelijk moet stellen als zij het niet met de klant eens is. Verder is niet gebleken dat de bankmedewerkers bij de behandeling van het dossier van melder onzorgvuldig, of anderszins in strijd met de bankierseed te werk zijn gegaan. Evenmin is van intimidatie gebleken.

Download de beslissingen van de Algemeen Directeur hier: 4331, 4342, 4343, 4344, 4345

Download de herzieningsbeslissing hier: 4331, 4342-4345

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF