Gedragingen reeds in civiele procedure beoordeeld

Deel deze pagina

TRB-2022-4803-HV-2
Herzieningsbeslissing, 18 januari 2023

Vervolg op TRB-2022-4803-HV-1

De Algemeen directeur heeft naar aanleiding van de aangehouden herzieningsbeslissing van 9 oktober 2022 nader onderzoek gedaan. De Algemeen directeur is na het onderzoek wederom tot de conclusie gekomen dat de oud bankmedewerker geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt.

De voorzitter van de Tuchtcommissie wijst het herzieningsverzoek af. De gedragingen van de bankmedewerker zijn in de civiele procedure beoordeeld. Dat melders teleurgesteld zijn over de uitkomst hiervan, rechtvaardigt geen herziening van de beslissing van de Algemeen directeur. De voorzitter oordeelt dat de gedragingen van de bankmedewerker niet van dien aard zijn dat er redenen zijn hierover in een tuchtrechtprocedure een oordeel te geven.

De uitspraak vind je hier.