Civielrechtelijk geschil – herzieningsverzoek afgewezen

Deel deze pagina

TRB-2021-4691-AD; TRB-2021-4692-AD; TRB-2021-4693-AD; TRB-2021-4694-AD
Algemeen directeur, 8 november 2021

TRB-2021-4691-HV; TRB-2021-4692-HV; TRB-2021-4693HV; TRB-2021-4694-HV
Herzieningsbeslissing, 8 december 2021

De meldingen houden in dat de bank onterecht de woning van melder executoriaal heeft laten veilen. De Algemeen Directeur doet geen nader onderzoek naar de meldingen omdat deze betrekking hebben op een civielrechtelijk geschil met de bank.

De melder heeft om herziening van deze beslissingen verzocht.

De voorzitter van de Tuchtcommissie is het met de beslissingen van de Algemeen Directeur eens en heeft de herzieningsverzoeken afgewezen.

Link naar de beslissingen van de Algemeen Directeur: TRB-2021-4691-AD; TRB-2021-4692-AD; TRB-2021-4693-AD; TRB-2021-4694-AD.
Link naar de beslissingen van de Voorzitter van de Tuchtcommissie (gevoegd): TRB-2021-4691-HV; TRB-2021-4692-HV; TRB-2021-4693HV; TRB-2021-4694-HV.