Beëdigde mocht uitgaan van de informatie onderzoeksafdeling – herzieningsverzoek afgewezen

Deel deze pagina

TRB-2022-4626-HV
Herzieningsbeslissing, 20 juli 2022

Voortzetting van TRB-2021-4626-AD

Melder heeft om herziening van de beslissing van de Algemeen Directeur verzocht.

De voorzitter van de Tuchtcommissie wijst het herzieningsverzoek af. De voorzitter oordeelt dat het begrijpelijk is, en misschien zelfs haar plicht, dat beëdigde bij twijfel over de authenticiteit van de pagina van de overeenkomst de onderzoeksafdeling vraagt daar onderzoek naar te doen. Beëdigde mocht vervolgens van de informatie van de onderzoeksafdeling uitgaan.

Download volledige uitspraak .PDF