Handelwijze m.b.t. fraudeonderzoek klant – geen tuchtrechtelijk verwijt

Deel deze pagina

TRB-2021-4626-AD
Algemeen Directeur , 24 november 2021

De melding houdt in dat beëdigde melder ten onrechte zou hebben beschuldigd van fraude. Ook zou beëdigde hebben nagelaten melder inlichtingen te verschaffen en excuses aan te bieden. De Algemeen Directeur is van oordeel dat beëdigde ten aanzien van de melding geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Beëdigde had twijfels over de authenticiteit van stukken die door de melder waren overgelegd. Zij heeft zorgvuldig gehandeld door die te laten onderzoeken door de onderzoeksafdeling van de bank. Verder heeft zij conform beleid van de bank gehandeld door de door melder gevraagde inlichtingen aan Kifid mee te delen. Door de bank zijn excuses aangeboden. De Algemeen Directeur seponeert de zaak.

Melder heeft herziening gevraagd. De beslissing op het herzieningsverzoek vind je hier.

Download volledige uitspraak .PDF