Herzieningsverzoek te laat ingediend

TRB-2015-3513H. 

Op 13 november 2015 heeft de Algemeen Directeur besloten geen nader onderzoek te verrichten naar de melding, aangezien die overwegend van civielrechtelijke aard is. Melder verzoekt de Voorzitter van de Tuchtcommissie op 10 december 2015 om herziening van de beslissing. De Voorzitter komt niet aan de inhoudelijke beoordeling van het verzoek toe, omdat het verzoek niet tijdig (binnen twee weken na de beslissing van de Algemeen Directeur) is ingediend. Dat melder heeft verzocht om verlenging van de termijn doet hieraan niet af, omdat dit verzoek is afgewezen.

Download hier de herzieningsuitspraak: Uitspraak dossier 3513
Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing 3513

Niet volledig afstorten kleingeld, samenloop strafrecht – sepot

TRB-2015-3507.

Beëdigde heeft kleingeld niet volledig afgestort. Dit geld is door beëdigde terugbetaald. Beëdigde is op staande voet ontslagen en aan hem is door het openbaar ministerie een werkstraf van 60 uur opgelegd. De Algemeen Directeur maakt gebruik van de bevoegdheid om de mate waarin iemand reeds is gesanctioneerd mee te wegen in zijn beslissing. Omdat beëdigde reeds zware sancties opgelegd heeft gekregen en inmiddels met pensioen is gegaan seponeert de Algemeen Directeur de zaak.

Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing AD 3507

Eed nog niet afgelegd ten tijde van gedraging (2)

Dossier: TRB-2015-3502-H

Op 25 juni 2015 heeft de melder een klacht ingediend tegen een medewerker van een bank. De Algemeen Directeur heeft de melding niet in behandeling genomen, omdat de bankmedewerker ten tijde van het gemelde incident de eed (nog) niet had afgelegd. Het herzieningsverzoek tegen deze beslissing wordt afgewezen, omdat de Gedragscode op dat moment niet op de bankmedewerker van toepassing was, zodat de melding niet voldeed aan de vereisten van art. 2.1.1. Tuchtreglement Bancaire Sector. De Voorzitter van de Tuchtcommissie benadrukt dat het incident deels heeft plaatsgevonden in 2014 (vóór datum inwerkingtreding tuchtrecht) en dat de bankmedewerker ten tijde van het incident (voor zover dit plaatsvond op 8 mei 2015) de eed (nog) niet had afgelegd.

Download hier de herzieningsuitspraak: Uitspraak dossier 3502
Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing 3502

Uitlating bestuursvoorzitter bank in een krantenartikel

Dossier: TRB-2015-3499-H

Op 12 mei 2015 wordt een melding ingediend tegen de bestuursvoorzitter van een bank. De melding houdt in dat de bestuursvoorzitter in de media heeft gezegd: “Niets houdt ons tegen om de spaarrente in Nederland verder te verlagen”. De melding komt er – kort gezegd – op neer dat met deze uitlating spaarders worden geschoffeerd en het belang van de klant niet centraal wordt gesteld. De Algemeen Directeur heeft de melding niet in behandeling genomen omdat de exacte context waarbinnen de uitlating is gedaan niet uit het krantenartikel blijkt en de opmerking zoals hij in het artikel is opgenomen een algemene opmerking betreft over een mogelijke beweging die de bank zou kunnen maken. De Voorzitter van de Tuchtcommissie bevestigt de beslissing van de Algemeen Directeur en verklaart het door melder ingediende verzoek om herziening ongegrond.

Download de herzieningsuitspraak: Uitspraak dossier 3499
Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing 3499

Eed nog niet afgelegd ten tijde van gedraging (1)

TRB-2015-3497H. 

Op 21 april 2015 heeft de melder een klacht ingediend tegen een medewerker van een bank. De Algemeen Directeur heeft de melding niet in behandeling genomen, omdat de bankmedewerker ten tijde van het gemelde incident (nog) niet de bankierseed had afgelegd. Het herzieningsverzoek tegen deze beslissing wordt afgewezen, omdat de Gedragscode op dat moment niet op de bankmedewerker van toepassing was, zodat de melding niet voldeed aan de vereisten van art. 2.1.1. Tuchtreglement Bancaire Sector.

Download hier de herzieningsuitspraak: Uitspraak dossier 3497
Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing 3497