Herzieningsverzoek te laat ingediend

Deel deze pagina

TRB-2015-3513H. 

Op 13 november 2015 heeft de Algemeen Directeur besloten geen nader onderzoek te verrichten naar de melding, aangezien die overwegend van civielrechtelijke aard is. Melder verzoekt de Voorzitter van de Tuchtcommissie op 10 december 2015 om herziening van de beslissing. De Voorzitter komt niet aan de inhoudelijke beoordeling van het verzoek toe, omdat het verzoek niet tijdig (binnen twee weken na de beslissing van de Algemeen Directeur) is ingediend. Dat melder heeft verzocht om verlenging van de termijn doet hieraan niet af, omdat dit verzoek is afgewezen.

Download hier de herzieningsuitspraak: Uitspraak dossier 3513
Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing 3513

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF