Eed nog niet afgelegd ten tijde van gedraging (2)

Deel deze pagina

Dossier: TRB-2015-3502-H

Op 25 juni 2015 heeft de melder een klacht ingediend tegen een medewerker van een bank. De Algemeen Directeur heeft de melding niet in behandeling genomen, omdat de bankmedewerker ten tijde van het gemelde incident de eed (nog) niet had afgelegd. Het herzieningsverzoek tegen deze beslissing wordt afgewezen, omdat de Gedragscode op dat moment niet op de bankmedewerker van toepassing was, zodat de melding niet voldeed aan de vereisten van art. 2.1.1. Tuchtreglement Bancaire Sector. De Voorzitter van de Tuchtcommissie benadrukt dat het incident deels heeft plaatsgevonden in 2014 (vóór datum inwerkingtreding tuchtrecht) en dat de bankmedewerker ten tijde van het incident (voor zover dit plaatsvond op 8 mei 2015) de eed (nog) niet had afgelegd.

Download hier de herzieningsuitspraak: Uitspraak dossier 3502
Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing 3502

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF