Uitlating bestuursvoorzitter bank in een krantenartikel

Deel deze pagina

Dossier: TRB-2015-3499-H

Op 12 mei 2015 wordt een melding ingediend tegen de bestuursvoorzitter van een bank. De melding houdt in dat de bestuursvoorzitter in de media heeft gezegd: “Niets houdt ons tegen om de spaarrente in Nederland verder te verlagen”. De melding komt er – kort gezegd – op neer dat met deze uitlating spaarders worden geschoffeerd en het belang van de klant niet centraal wordt gesteld. De Algemeen Directeur heeft de melding niet in behandeling genomen omdat de exacte context waarbinnen de uitlating is gedaan niet uit het krantenartikel blijkt en de opmerking zoals hij in het artikel is opgenomen een algemene opmerking betreft over een mogelijke beweging die de bank zou kunnen maken. De Voorzitter van de Tuchtcommissie bevestigt de beslissing van de Algemeen Directeur en verklaart het door melder ingediende verzoek om herziening ongegrond.

Download de herzieningsuitspraak: Uitspraak dossier 3499
Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing 3499

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF