Eed nog niet afgelegd ten tijde van gedraging (1)

Deel deze pagina

TRB-2015-3497H. 

Op 21 april 2015 heeft de melder een klacht ingediend tegen een medewerker van een bank. De Algemeen Directeur heeft de melding niet in behandeling genomen, omdat de bankmedewerker ten tijde van het gemelde incident (nog) niet de bankierseed had afgelegd. Het herzieningsverzoek tegen deze beslissing wordt afgewezen, omdat de Gedragscode op dat moment niet op de bankmedewerker van toepassing was, zodat de melding niet voldeed aan de vereisten van art. 2.1.1. Tuchtreglement Bancaire Sector.

Download hier de herzieningsuitspraak: Uitspraak dossier 3497
Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing 3497

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF