Tuchtreglement vernieuwd wegens jurisprudentie en voortschrijdend inzicht

Deel deze pagina

De bankierseed is een set gedragsregels aan de hand waarvan aanklagers en de tuchtcommissie en de commissie van beroep vaststellen of iemand gedragsnormen heeft overtreden. Het tuchtreglement van de Stichting Tuchtrecht Banken vloeit voort uit de bankierseed. In december volgde de eerste grote revisie, met zowel praktisch-logistieke als tuchtrechtelijke aanpassingen. Hier leggen we uit wat er zoal veranderd is.

Waarom een nieuw tuchtreglement?
Het tuchtrecht met het tuchtrechtreglement voor bankmedewerkers is nieuw in Nederland. Dat betekent dat ons tuchtrechtreglement na bijna drie jaar gemoderniseerd moest worden en aangevuld met onder andere jurisprudentie: het opnemen (codificeren) van uitspraken van de Tuchtcommissie in het tuchtreglement. Dat hebben we nu gedaan.

Omdat tuchtrecht voor bankmedewerkers zoals wij dat nu kennen nooit eerder bestond in Nederland, moest het eigenlijk uit het niets uitgevonden en uitgebouwd worden. De basis van het tuchtrecht wordt gevormd door de bankierseed en de daarbij horende verklaring die bankmedewerkers ondertekenen.

De bankierseed is een set gedragsregels aan de hand waarvan aanklagers en de tuchtcommissie en de commissie van beroep vaststellen of iemand gedragsnormen heeft overtreden. Is dat het geval, dan kunnen daar sancties aan verbonden worden.

Enkele veranderingen
Wat voor aanpassingen en aanvullingen zijn zoal terug te vinden in het nieuwe tuchtreglement, vergeleken met het oude?

Op basis van ervaringen zitten daar soms eenvoudige, logistieke kwesties bij.

Zo is besloten de beslistermijn van de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep te verlengen van vier naar zes weken. Dit omdat soms zeer complexe tuchtzaken kunnen voorkomen waarvoor veel tijd nodig is voor onderzoek, zittingen, overleg en behandeling. Ook is anders dan voorheen een apart hoofdstuk gewijd aan de herzieningsprocedure, is de nummering van de artikelen gewijzigd en is de procedure voor de mogelijkheid tot wijziging van het reglement aangepast.

Daarnaast bleken de commissies ook de mogelijkheid te moeten hebben om voorwaardelijke sancties op te leggen.

En het tuchtreglement stelt nu ook vast dat de voorzitter van de Tuchtcommissie een herzieningsverzoek – als een melding door de aanklager is afgewezen, maar de melder dient een herzieningsverzoek in – tijdens een zitting van de Tuchtcommissie kan behandelen als de voorzitter daar aanleiding toe ziet. Op deze wijze zal het tuchtreglement de komende jaren vaker een aanpassing of aanvulling ondergaan. Het nieuwe tuchtreglement leest u hier (.pdf).

Tags
#tuchtrecht
#tuchtreglement

Gerelateerde artikelen