Melding doen over ING? Voorkom teleurstellingen

Deel deze pagina

De mensen achter de website LeeuwOnwaardig.nl zijn een meldactie gestart voor meldingen betreffende ING bij Tuchtrecht Banken. Stichting Tuchtrecht Banken verwelkomt elke melding, die wij altijd zorgvuldig behandelen. Wij legden eerder zelf al een informatieverzoek neer bij ING. Echter, de tekst op LeeuwOnwaardig.nl kan leiden tot verwarring over waar een melding minimaal aan moet voldoen. Dit kan ertoe leiden dat veel meldingen direct al worden afgewezen. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij mensen die willen melden aan rekening te houden met de volgende, minimale eisen.

De website LeeuwOnwaardig.nl adviseert mensen over waar zij op ‘ja’ en ‘nee’ moeten klikken op onze Checklist op www.tuchtrechtbanken.nl. Deze checklist is in het leven geroepen om teleurstelling te voorkomen. Want het tuchtrecht voor bankmedewerkers is onder andere door wetgeving beperkt in welke meldingen wij wel, en welke wij niet kunnen behandelen.

Check de datum
De bankierseed is sinds 1 april 2015 in de wet verankerd. Daarom mogen wij alleen meldingen in behandeling nemen over incidenten die op of ná 1 april 2015 hebben plaatsgevonden. Dat betekent dat wij meldingen over zaken van vóór 1 april 2015 sowieso afwijzen.

Het is dus van groot belang dat u kunt aantonen dat het specifieke incident waarover u melding doet na 1 april 2015 heeft plaatsgevonden. Kunt u dat niet, en dient u toch een melding in, dan vragen wij u er rekening mee te houden dat de kans groot is dat uw melding niet in behandeling kan worden genomen.

Bewijsvoering
Voor het voeren van een tuchtrechtzaak is, net als in het strafrecht, bewijs nodig. Zonder bewijzen, verifieerbare getuigenissen of verklaringen is de kans groot dat een zaak niet in behandeling kan worden genomen, of geseponeerd. Uiteraard is de weging van wat bewijs is of wat een verifieerbare getuigenis of verklaring is een subjectieve.

Toch vragen wij melders rekening te houden met bovenstaande. Een kopie van een krantenartikel of bericht op een website kan aanwijzingen bevatten die een incident kunnen doen vermoeden, maar om tot een zaak te komen heeft ons aanklagersbureau bewijzen nodig en verifieerbare informatie. Dit is dan ook de reden waarom Stichting Tuchtrecht Banken een informatieverzoek bij ING heeft ingediend.

Individueel gedrag, niet beleid
Wij vragen melders altijd rekening te houden met het onderscheid tussen het beleid van een organisatie en het individuele gedrag. Het tuchtrecht voor bankmedewerkers gaat over het individuele gedrag van een bankmedewerker, niet het beleid van een bank.

Is informatie voorhanden waaruit blijkt dat een bankmedewerker aantoonbaar de bankierseed heeft geschonden, dan is de kans op een zaak voor de Tuchtcommissie groot. Een melding moet ook een duidelijke en feitelijke onderbouwing bevatten waarom de bankmedewerker in kwestie de bankierseed heeft geschonden. Algemene verwijzingen naar krantenberichten zijn daarvoor meestal niet voldoende.

Het bankbeleid over bijvoorbeeld de spaar- of hypotheekrente, of hoe een bank baliemedewerkers instrueert, zal niet snel resulteren in een zaak omdat dit ziet op beleid, niet individueel gedrag.

 

Tags
#ING
#tuchtrecht

Gerelateerde artikelen