Tuchtmaatregelen voor omzeilen van interne bankregels

Deel deze pagina

De Tuchtcommissie Banken heeft maatregelen opgelegd aan twee voormalige bankmedewerkers. Zij hadden de interne regels van hun bank bij het verlenen van kredieten omzeild. De Tuchtcommissie Banken legt een (voorwaardelijk) beroepsverbod op omdat de werknemers de Bankierseed overtraden.

Een voormalige bankmedewerkster mag zes maanden niet in de bancaire sector werken. Zij voerde gegevens bewust verkeerd in, waardoor een kredietaanvraag niet hoefde te worden beoordeeld door een gespecialiseerde afdeling. De Tuchtcommissie vindt dit uiterst onzorgvuldig omdat het systeem is bedoeld om een goede afweging te maken of het verantwoord is om een financiering te verstrekken.

Een andere medewerker week af van interne procedures voor het verlenen van zakelijke leningen. Hij schakelde in twee gevallen niet een andere afdeling in die bij de beoordeling van een financieringsaanvraag moest worden betrokken. De Tuchtcommissie heeft niet kunnen vaststellen dat sprake was van (stelselmatige) manipulatie van het banksysteem. Daarom blijft de maatregel beperkt tot een voorwaardelijk beroepsverbod van twee maanden.

In een derde zaak heeft de voorzitter van Tuchtcommissie vastgesteld dat de tuchtregels niet van toepassing zijn op iedere werknemer die de Bankierseed heeft afgelegd. Een bank deed een melding over iemand waarmee zij zelf een arbeidsovereenkomst had maar die geruime tijd werkzaamheden verrichtte voor een dochtermaatschappij. Omdat deze dochtermaatschappij geen bank is, is het bancaire tuchtrecht in dit geval niet van toepassing.

TRB-2021-4365-TC opzettelijk onjuiste gegevens invoeren
TRB-2021-4374-TC bewust afwijken geldende procedures
TRB-2021-4615-HV bancair tuchtrecht niet van toepassing

Alle uitspraken zijn hier na te lezen.

Tags
beroepsverbod
tuchtcommissie