Opzettelijk onjuiste gegevens invoeren bij zakelijke krediet-aanvragen

Deel deze pagina

TRB-2021-4365-TC
Tuchtcommissie, 23 juni 2021

Verweerster heeft in een aantal klantdossiers relevante gegevens voor een kredietaanvraag bewust verkeerd ingevoerd. Dit deed zij om ervoor te zorgen dat de aanvraag niet hoefde te worden doorgezet naar een gespecialiseerde afdeling. Verweerster was daarnaast, ondanks dat zij daarvoor een eigen verantwoordelijkheid had, in sommige gevallen niet goed op de hoogte van het krediet- en risicobeleid van de bank. De Tuchtcommissie acht het bewust en meer dan incidenteel omzeilen van het systeem, dat juist is ingericht op een adequate inschatting van financieringsaanvragen, uiterst onzorgvuldig. De Tuchtcommissie legt aan verweerster een beroepsverbod voor de duur van zes maanden op.

De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken hebben inzage in dit register.

Download volledige uitspraak .PDF