Beroepsverboden voor overtreding bankierseed

Deel deze pagina

De Tuchtcommissie Banken heeft een voorwaardelijk beroepsverbod van een maand opgelegd aan een hoge functionaris die zich niet hield aan de regel dat hij zijn beleggingen moest onderbrengen bij de bank en geen beleggingstransacties mocht uitvoeren zonder toestemming van de bank. Hij onttrok zich daardoor aan het voor hem geldende beleid en de daarbij horende controle. Twee andere voormalige employés krijgen een onvoorwaardelijk en een voorwaardelijk beroepsverbod.

De bankmedewerker die zich niet hield aan het beleid voor het handelen in beleggingen, had de secretaresse gevraagd om hem in het banksysteem als ‘non insider’ op te nemen terwijl hij ‘dual insider’ was. De bankmedewerker was bekend met het beleid van de bank dat (de schijn van) belangenverstrengeling en handel met voorkennis moet voorkomen. De klager, de directeur van de Stichting Tuchtrecht Banken, vroeg om een boete van 750 euro, maar de Tuchtcommissie wijst op de voorbeeldfunctie van de bankmedewerker en vindt de overtreding laakbaar genoeg voor een voorwaardelijk beroepsverbod. Deze maatregel wordt uitgevoerd als de medewerker nog een keer in de fout gaat binnen een periode van twee jaren.

Een medewerkster die klantgegevens doorstuurde aan haar partner en een rekening opende voor een klant zonder de identiteit te controleren aan de balie krijgt een tijdelijk beroepsverbod. Zij werkte volgens de Tuchtcommissie fraude in de hand en in één geval is ook werkelijk gefraudeerd. De Tuchtcommissie kan niet vaststellen of de medewerkster doelbewust meewerkte aan fraude en beslist dat zij een half jaar niet in de bancaire sector mag werken. De klager vroeg een voorwaardelijk beroepsverbod van een jaar.

Een voorwaardelijk beroepsverbod wordt opgelegd aan een voormalig medewerker die aan een vriend een klantvergoeding van 500 euro toekende. Hij kampte met een gokverslaving en betaalde met de vergoeding een weekendje weg. De klager vroeg om een beroepsverbod van zes maanden, maar de Tuchtcommissie beperkt het tot een maand omdat de ontslagen medewerker spijt betuigde en na ontdekking openheid van zaken gaf.

De uitspraken staan hier: eerste, tweede en derde uitspraak.

Het volledige persbericht staat hier.

Tags
#integriteit
#tuchtrecht
beroepsverbod