Algemeen Directeur niet ontvankelijk in klacht over kledingdiefstal tijdens pauze

6 november 2019
Uitspraken Tuchtcommissie

TRB-2019-3848.

De Tuchtcommissie heeft de Algemeen Directeur niet-ontvankelijk verklaard in de klacht dat verweerster tijdens een pauze kledingstukken heeft gestolen. De Tuchtcommissie oordeelt dat het gaat om een gedraging die tijdens een pauze en buiten het gebouw van de bank plaatsvond. De gedraging valt daarom buiten de functie van verweerster als bankmedewerker. Er zijn onvoldoende raakvlakken met de functie van bankmedewerkster om de gedraging aan de bankierseed te kunnen toetsen. De Tuchtcommissie verklaart de Algemeen Directeur niet-ontvankelijk in de klacht.

De Algemeen Directeur heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld bij de Commissie van Beroep.

Download hier de volledige uitspraak: Beslissing TC 3848