Algemeen Directeur niet ontvankelijk in klacht over kledingdiefstal tijdens pauze

Deel deze pagina

TRB-2019-3848-TC
Tuchtcommissie, 6 november 2019

De Tuchtcommissie heeft de Algemeen directeur niet-ontvankelijk verklaard in de klacht dat verweerster tijdens een pauze kledingstukken heeft gestolen. De Tuchtcommissie oordeelt dat het gaat om een gedraging die tijdens een pauze en buiten het gebouw van de bank plaatsvond. De gedraging valt daarom buiten de functie van verweerster als bankmedewerker. Er zijn onvoldoende raakvlakken met de functie van bankmedewerkster om de gedraging aan de bankierseed te kunnen toetsen. De Tuchtcommissie verklaart de Algemeen directeur niet-ontvankelijk in de klacht.

De Algemeen directeur heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld bij de Commissie van Beroep.

Download hier de volledige uitspraak van de Tuchtcommissie. 

Download hier de uitspraak van de Commissie van Beroep.  

Download volledige uitspraak .PDF