Voorleggen conceptbrief administratiekantoor – geen tuchtrechtelijk verwijt

Deel deze pagina

TRB-2021-4668-AD
Algemeen Directeur, 24 december 2021

De melding houdt in dat beëdigde ten onrechte een brief met vertrouwelijke informatie zou hebben voorgelegd aan een administratiekantoor. De Algemeen Directeur is van oordeel dat beëdigde ten aanzien daarvan geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. De brief bevatte informatie van een gesprek tussen beëdigde en het administratiekantoor. Volgens de Algemeen Directeur heeft beëdigde juist zorgvuldig gehandeld door eerst te verifiëren of hij de verkregen informatie van het administratiekantoor juist had weergegeven voordat hij die aan melder stuurde. De Algemeen Directeur seponeert de zaak.

De melder heeft om herziening van de beslissing gevraagd. De beslissing op het herzieningsverzoek vind je hier.

Download volledige uitspraak .PDF